2013 წლის 29 ნოემბერს მწვანე ალტერნატივამ ჩაატარა შეხვედრა, თემაზე:

გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები

22 იანვარი , 2013

არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრებთან

18 იანვარი, 2013

ენერგეტიკული პროექტების განსახორციელებლად დადებული
ურთიერთგაგების მემორანდუმებისა და შეთანხმებების
სამართლებრივი ანალიზი