მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კამარა ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

kamara_hesi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კამარა ჰესის მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

შენიშვნები სს “რუსთავის აზოტის” მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

azoti

შენიშვნები სს “რუსთავის აზოტის” მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე    

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები რუსთავში ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

rustavi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები რუსთავში შპს „თეიმურაზ ჯანგულაშვილი და კომპანია” ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს არ ემ ჯი აურამაინი ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტზე

rmg_auramainig_okro

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს არ ემ ჯი აურამაინის ოქრო-პოლიმეტალური მადნების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტზე

_RusAlloys

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები შპს „რუსელოის“ მეტალურგიული ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და აგლომერაციის საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტზე

MGT

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს “მგტ”-ს ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს წარმადობის გაზრდის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშზე  

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის შესახებ

aarhus

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები განსახილველად გამოქვეყნებული ორჰუსის კონვენციის განხორციელების VI ეროვნული ანგარიშის პროექტის შესახებ

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს ,,საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს პროექტის გზშ ანგარიშზე

kidistskaro

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები კასპის მუნიციპალიტეტის, სოფ. კოდისწყაროში შპს ,,საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“  მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის პროექტის გზშ ანგარიშზე

cementi

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარაბდაში შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მშენებლობის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

gemical

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს მანგანუმის ოქსიდის საწარმოს ტერიტორიაზე ახალი ტექნოლოგიური ხაზის (გოგირდმჟავას წარმოება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშზე

»»»

Page 1 of 1212345...10...Last »