მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის „ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორის“ თავის საბოლოო სამუშაო ვერსიაზე

climate

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები საქართველოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის „ენერგიის გენერაციისა და გადაცემის სექტორის“ თავის საბოლოო სამუშაო ვერსიაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები RMG Gold-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე

sakdrisi

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები RMG Gold-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის მოედნების გაფართოებაზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს ,,ტექნო 2016“-ის მიერ ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

tekhno

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს ,,ტექნო 2016“-ის მიერ ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მოპოვებისათვის წარდგენილი განცხადების თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები „ბექთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 17800 მ³ მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის ექსპლუატაციის“ პროექტზე

bektakari

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს არ ემ ჯი აურამაინის „ბექთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 17800 მ³ მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის ექსპლუატაციის“ პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მოთხოვნის შესახებ განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

bazalti

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ქოსალარის მიმდებარე ტეროტორიაზე 835160 მ3 ბაზალტის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Copper“-ის წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე

rmg_cooper

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Copper“-ის სპილენძ–პოლიმეტალური კარიერის ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან გამოჟონილი დაბინძურებული წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „RMG Gold“-ის წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე.

rmg_gold

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „RMG Gold“-ის საყდრისის საბადოზე კარიერებიდან და ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურის აღსრულების შესახებ

EIA

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) პროცედურის აღსრულების შესახებ

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები კირქვის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

letsave

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეცავეს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის, 1385784 ტონა კირქვის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება

okami

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და შენიშვნები ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოკამის მიმდებარედ, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვულკანური წიდის მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

Page 1 of 1112345...10...Last »