თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტი

tianeti

დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის კმ10-კმ23 მონაკვეთის რეკონსტრუქციას, არსებული გზის მიმართულების შეუცვლელად, მიწის ვაკისის გაგანიერებით, ჰორიზონტალური მრუდეების და გრძივი ქანობების ნორის ფარგლებში მოყვანით, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნული გზის მონაკვეთის შეუფერხებელ გამტარუნარიანობას მთელი წლის განმავლობაში. საავტომობილო გზა გაივლის შემდეგ სოფლებს: ტუშურები, ზარიძეები, ფუძნარი ბოდავი. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია ორი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა. საგზაო სამოსის ტიპი არის …

»»»

ბიოსაწვავის საწარმოს პროექტი

biosawvavi

საქმიანობა გულისხმობს გამოყენებული ორგანული ზეთების გადამუშავების შედეგად, ბიოდიზელისა და გლიცერინის მიღებას. ბიოდიზელის მიღება მოხდება თავად, პროექტის განმახორციებელი ფირმის მიერ დამზადებული დანადგარებით. საპროექტო წარმადობა, არის ბიოდიზელი 720 მ3/წელიწადში და გლიცერინი 72 მ3/წელიწადში. დაგეგმილი საწარმო მდებარეობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ გლდანის (მამკოდა) მიმდებარე ტერიტორიაზე. უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია დაახლოებით 20 მეტრით. პროექტის განმახორციელებელია შპს „ბიოსაწვავი საქართველო“.  წარმოგიდგენთ შენიშვნებსა …

»»»

მანგანუმის გამამდიდრებელი საწარმოს პროექტი

manganumi

პროექტი გულისხმობს მანგანუმის გამამდიდრებელი საწარმოს მშენებლობას, ზესტაფონის რაიონის, სოფელ პირველ სვირში. გადამუშავების შედეგად მიღებულ პროდუქტს წარმოადგენს მანგანუმის კონცენტრატი. საწარმოს საპროექტო წარმადობა წელიწადში 20 800 ტონაა.  საწარმო უახლოესი დასახლებული ზონიდან 1200 მეტრით არის დაშორებული. პროექტის განმახორციელებელს წარმოადგენს  შპს „დარი +“.  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „დარი +“ მანგანუმის გამამდიდრებელი ქარხნის საქმიანობის გარემოსა და ბუნებრივი …

»»»

მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა

gazsadeni

დაგეგმილი პროექტი გულისხმობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, „წითელი ხიდი – წალკა – ახალქალაქი“ მაგისტრალური გაზსადენის ტრასის 63-65კმ მონაკვეთის გადატანას, შპს „RMG Gold“-ის კარიერის ტერიტორიიდან. დაგეგმილი ტრასის სიგრძე – 1247,0 მეტრია, რომელიც გადაკვეთს რამოდენიმე კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ მიწის ნაკვეთს. პროექტის განმახორციელებელია შპს „RMG Gold“-ი.  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „RMG Gold-ის სალიცენზიო ფართობში არსებული მაგისტრალური …

»»»

კინტრიში ჰესის პროქტი აჭარაში

kintrishi

თავდაპირველად, კინტრიშის ჰესის პროექტის განხორციელებას ითვალისწინებდა საქართველოს მთავრობასა და შპს „აჭარა ენერჯი 2007“-ს შორის 2008 წ. 28 თებერვალს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მემორანდუმი კინტრიშის ჰესის გარდა, მოიცავდა კიდევ შვიდი ჰესის (ქობულეთის I ჰესი – 13.30 მგვტ, ქობულეთის II ჰესი – 14.30 მგვტ, კირნათის ჰესი – 14.40 მგვტ, ხელვაჩაურის ჰესი – 22.40 მგვტ, ჭოროხის I-II ჰესები – 48.00 მგვტ) …

»»»

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის პროექტი

Tboeleqtrosadguri

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) თანახმად, დაგეგმილი პროექტი ითვალისწინებს ქ. გარდაბანში, თბილსრესის მიმდებარე ტერიტორიაზე 239 მგვტ სიმძლავრის აირტურბინული თბოელექტროსადგურის (შემდგომში – თესი) მშენებლობას და ექსპლუატაციას. გზშ ანგარიშის მიხედვით თეს-ის შემადგენლობაში იქნება: ორი აირტურბინული დანადგარი GTG, ორი თბოაღმდგენი ორთქლის გენერატორი (HRSG), ერთი ორთქლის ტურბინა (STG), ერთი ელექტროგენერატორი ორთქლის ტურბინისათვის. ელექტროენერგიის …

»»»

ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

xdis_xeoba

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდ. ბროლისწყალზე მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

Khudoni

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის (702 მეგავატი) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვარიანტის თაობაზე

»»»

საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

forest1

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“-ზე

»»»

კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

kirnati

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე ჭოროხზე ჰესების კასკადის (კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესები) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

»»»

Page 10 of 12« First...89101112