ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

TSEMI_FOREST

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტზე

»»»

„საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტი

haeri

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები და რეკომენდაციები „საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტის თაობაზე

»»»

მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

DSC_0029

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშის თაობაზე

»»»

კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

choroxi

შენიშვნები კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თაობაზე

»»»

ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

Dariali 2

მწვანე ალტერნატივასა და სტეფანწმიდას შენიშვნები და კომენტარები „ყაზბეგის ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე 

»»»

მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“

shenishvnebi

მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის თანახმად, პროექტი გულისხმობს დასავლეთ საქართველოში, ქ. ქუთაისში, სამრეწველო ზონაში, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან მოქმედი ობიექტის ტერიტორიის ნაწილზე, მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“ ექსპლუატაციას. პროექტის მიზანია რკინის ჯართის გადამუშავებით საარმატურე და კონსტრუქციული ფოლადის წარმოება. საწარმოს საპროექტო წარმადობაა 100 000 ტ/წ. ფოლადის გამოდნობა. საქმიანობის დასრულების ვადა დადგენილი არ არის. საქმიანობის განმახორციელებელია …

»»»

თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის პროექტი

DSC08691

პროექტი გულისხმობს თბილისი რუსთავის ჩქაროსნული გზის მოდერნიზაციას. პროექტი დაყოფილია 3 ქვეპროექტად: პირველი ქვეპროექტი ითვალისწინებს თბილისსა (გულუას ხიდი) და ფონიჭალას დასახლებას (ქვემო ფონიჭალა) შორის არსებული მონაკვეთის მოდერნიზაციას და ამ მონაკვეთზე არსებული 2 ზოლიანი საავტომობილო გზის  გაფართოებას 6 ზოლიანად. მოცემული ქვე მონაკვეთის სიგანეა 3.9 კმ.  მეორე ქვეპროექტი უშუალოდ ფონიჭალის დასახლებას ეხება და ამჟამად დამუშავების პროცესშია. მესამე ქვეპროექტი …

»»»

მდინარე ჭოროხზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტი

bakhvi-HPP

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდ. ჭოროხზე დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

დარიალის ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

DSC_0168

„მწვანე ალტერნატივას“ და „სტეფანწმიდას“ შენიშვნები დარიალის ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშსა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმაზე

»»»

მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

abra GA

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები „ქ. მცხეთის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმდების შეფასების დოკუმენტის, დოკუმენტის საჯარო განხილვის ორგანიზების პროცესისა და პროექტის განხორციელების დაფინანსების თაობაზე

»»»

Page 11 of 12« First...89101112