მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების პროექტის თაობაზე

GA_comments

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მამათის მიმდებარე ტერიტორიაზე 961400 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ბაზალტის, ანდეზიტ-ბაზალტისა და ტუფის) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტის თაობაზე

comments

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის 52766 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადებაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრება „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის“ თაობაზე

abastumani

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის“ სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ონის ჰესების კასკადის პროექტის თაობაზე

oni

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები ონის ჰესების კასკადის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ქვემო ნამოხვანი ჰესის პროექტის თაობაზე

namokhvani

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ქვემო ნამოხვანი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები დარიშხანშემცველი ნარჩენების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე.

darishkhani

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ლენტეხის მუნიციპალიტეტში დარიშხანშემცველი ნარჩენების სარკოფაგის მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე.      

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და მოსაზრებები საქართველოს წიაღის სექტორის პოლიტიკის პროექტზე

mining_policy

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და მოსაზრებები საქართველოს წიაღის სექტორის პოლიტიკის პროექტზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები შპს „მარჯანი 5“-ის სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმოს თაობაზე

marjani1

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები სოფელ კვალითში შპს „მარჯანი 5“-ის სილიკომანგანუმის ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე.

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Cooper”- ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის თაობაზე

???????????????????????????????

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები სს „RMG Cooper”- ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე „საქართველოს ტყის კოდექსი“

forest_2018

დოკუმენტში მოცემულია შენიშვნები და კომენტარები საქართველოს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტზე „საქართველოს ტყის კოდექსი“. მასში განხილულია კანონპროექტის დადებითი მხარეები და პრობლემები, მოცემულია რეკომენდაციები ამ პრობლემების გამოსწორების კუთხით, რათა: 1) ხელი შეუწყოს ტყის მდგრად მართვას, ტყის ეკოსისტემების შენარჩუნებას და რესურსების რაციონალურ გამოყენებას; 2) კანონპროექტი შესაბამისობაში მოვიდეს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული „საქართველოს ეროვნულ სატყეო კონცეფციასთან“, საქართველოს მთავრობის  მიერ დამტკიცებულ “2014-2020 წლების …

»»»

Page 2 of 1012345...10...Last »