მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა”-ს პროექტზე

ksani

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა”-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილების (სოფ.ჭართალთან დაახლოებით 4.1 კმ სიგრძის მონაკვეთის ცვლილება) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ონის ჰესების კასკადის პროექტზე

onis_kaskadi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ონის მუნიციპალიტეტში სს ,,ონის კასკადის’’ მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ფეროშენადნობთა ქარხნის თაობაზე

nakhshirghele

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლოატაციის პარამეტრების შეცვლისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლოატაციის პროცესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე.

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ხელედულა 3 ჰესის პროექტზე

ხელედულა3

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შპს „ხელედულა ენერჯის“ ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტზე

ნამახვანი

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკრინინგის ანგარიშის თაობაზე. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 2019 წლის 23 იანვარს გამოაქვეყნა სკრინინგს განცხადება მდ. რიონზე ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე. გვსურს, წარმოგიდგინოთ ჩვენი შენიშვნები და პოზიცია პროექტთან დაკავშირებით.

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია ნენსკრა ჰესის პროექტზე

nenskra_2019

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და პოზიცია მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების სკრინინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები სს RMG Cooper-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის თაობაზე

RMG_Cooper

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები სს RMG Cooper-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და მოსაზრებები გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისა და სკრინინგის განცხადების შესახებ

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და მოსაზრებები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის წარდგენილი, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისა და სკრინინგის განცხადების შესახებ. 

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდას” პროექტის თაობაზე

500kv

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდას” მშენებლობის და  ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (სოფ. ჭართალთან დაახლოებით 4.1 კმ სიგრძის მონაკვეთის ცვლილება) პროექტის 2018 წლის 12 დეკემბერს გამოქვეყნებული სკოპინგის ანგარიშის თაობაზე. 

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის თაობაზე

naguti

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ჭიათურაში შპს „ნაგუთი 2014“-ის მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ახალი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის 2018 წლის 16 ოქტომბერს საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე. 

»»»

Page 3 of 1012345...10...Last »