მაგისტრალური გაზსადენის გაყვანა

gazsadeni

დაგეგმილი პროექტი გულისხმობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, „წითელი ხიდი – წალკა – ახალქალაქი“ მაგისტრალური გაზსადენის ტრასის 63-65კმ მონაკვეთის გადატანას, შპს „RMG Gold“-ის კარიერის ტერიტორიიდან. დაგეგმილი ტრასის სიგრძე – 1247,0 მეტრია, რომელიც გადაკვეთს რამოდენიმე კერძო და სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ მიწის ნაკვეთს. პროექტის განმახორციელებელია შპს „RMG Gold“-ი.  ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „RMG Gold-ის სალიცენზიო ფართობში არსებული მაგისტრალური …

»»»

კინტრიში ჰესის პროქტი აჭარაში

kintrishi

თავდაპირველად, კინტრიშის ჰესის პროექტის განხორციელებას ითვალისწინებდა საქართველოს მთავრობასა და შპს „აჭარა ენერჯი 2007“-ს შორის 2008 წ. 28 თებერვალს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი. მემორანდუმი კინტრიშის ჰესის გარდა, მოიცავდა კიდევ შვიდი ჰესის (ქობულეთის I ჰესი – 13.30 მგვტ, ქობულეთის II ჰესი – 14.30 მგვტ, კირნათის ჰესი – 14.40 მგვტ, ხელვაჩაურის ჰესი – 22.40 მგვტ, ჭოროხის I-II ჰესები – 48.00 მგვტ) …

»»»

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის პროექტი

Tboeleqtrosadguri

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) თანახმად, დაგეგმილი პროექტი ითვალისწინებს ქ. გარდაბანში, თბილსრესის მიმდებარე ტერიტორიაზე 239 მგვტ სიმძლავრის აირტურბინული თბოელექტროსადგურის (შემდგომში – თესი) მშენებლობას და ექსპლუატაციას. გზშ ანგარიშის მიხედვით თეს-ის შემადგენლობაში იქნება: ორი აირტურბინული დანადგარი GTG, ორი თბოაღმდგენი ორთქლის გენერატორი (HRSG), ერთი ორთქლის ტურბინა (STG), ერთი ელექტროგენერატორი ორთქლის ტურბინისათვის. ელექტროენერგიის …

»»»

ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

xdis_xeoba

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდ. ბროლისწყალზე მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

Khudoni

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის (702 მეგავატი) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვარიანტის თაობაზე

»»»

საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

forest1

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“-ზე

»»»

კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

kirnati

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე ჭოროხზე ჰესების კასკადის (კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესები) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

»»»

ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

TSEMI_FOREST

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტზე

»»»

„საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტი

haeri

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები და რეკომენდაციები „საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტის თაობაზე

»»»

მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

DSC_0029

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშის თაობაზე

»»»

Page 7 of 8« First...45678