მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თელავის მუნიციპალიტეტში მდ. დიდხევზე 4.22 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ართანა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

artana

ქვემოთ წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და კომენტარებს თელავის მუნიციპალიტეტში მდ. დიდხევზე 4.22 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ართანა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე იხილეთ ვრცლად  პროექტი გულისხმობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ართანას მიმდებარე ტერიტორიაზე, კერძოდ მდ. დიდხევზე 4.22 დადგმული სიმძლავრის ართანა ჰესის მშენებლობას და ექსპლუატაციას. ელექტროენერგიის გადაცემა მოხდება დაახლოებით 29 კმ სიგრძის 35 კვ-იანი …

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები პარლამენტში განსახილველად წარდგენილი „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტზე

parlamentis shenoba

2017 წლის 13 მარტს საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში, საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვამდე, გაიმართა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ პროექტის განხილვა,  შეხვედრაზე მწვანე ალტერნატივამ წარადგინა თავისი მორიგი შენიშვნები კოდექსის პროექტზე. იხილეთ ვრცლად

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები კომპანია გარდაბნის თბოსადგური 2-ის 230 მეგავატი კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის (CCTPP) მშენებლობისა და ოპერირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

DSC09084

ქვემოთ წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და კომენტარებს 230 მეგავატი  კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის  (CCTPP)  პროექტის საჯარო განხილვისათვის 2017 წლის 13 იანვარს გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე: იხილეთ ვრცლად პროექტი ითვალისწინებს 230 მგვ დადგმული სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგურის მშენებლობასა და ექსპლუატაციას. გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2 CCTPP აშენდება ქალაქ გარდაბნის მახლობლად არსებული თბოელექტროსადგურის მიდამოებში. პროექტს ახორციელებს კომპანია გარდაბნის თბოსადგური 2.  …

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები და რეკომენდაციები „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ კანონპროექტთან დაკავშირებით

DSC_0030

2017 წლის 2 მარტს მწვანე ალტერნატივამ საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტს წარუდგინა კომენტარები და რეკომენდაციები მის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დაკავშირებით. დოკუმენტში მუხლობრივად არის განხილული კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი და შეთავაზებულია გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით უკეთესი …

»»»

შენიშვნები და კომენტარები თბილისი – რუსთავის საავტომობილო გზის ფონიჭალას მონაკვეთის (მე-2 მონაკვეთის) პროექტის საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

rustavis_gza

თბილისი – რუსთავის საავტომობილო გზის ფონიჭალას მონაკვეთის (მე-2 მონაკვეთის) პროექტი ითვალისწინებს თბილისი რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის მშენებლობას: კერძოდ, 6.8 კმ სიგრძის მქონე მონაკვეთზე (ფონიჭალადან რუსთავამდე) მდ. მტკვრის პირას ახალი საავტომობილო გზის მშენებლობას, არსებული 2-სავალზოლიანი გზის მოდერნიზაციას 4 ზოლამდე.  პროექტის დამფინანსებელია აზიის განვითარების ბანკი. პროექტს ახორციელებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.   მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები თბილისი – რუსთავის …

»»»

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ კანონპროექტზე „საქართველოს ტყის კოდექსი“

13072127_1286914584657940_352371970_o

2016 წლის 8 აპრილს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ საქართველოს კანონის „საქართველოს ტყის კოდექსი“ პროექტი გამოაქვეყნა. ქვემოთ წარმოდგენილია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და წინადადებები აღნიშნულ კანონპროექტის ამ ვერსიასთან დაკავშრებით. საკითხის აქტუალობიდან და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს კანონპროექტთან დაკავშირებით სამინისტროში შემოსული მოქალაქეების, ექსპერტების, სახელმწიფო ინსტიტუტებისა …

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

manganumi_2016

წარმოგიდგენთ შენიშვნებსა და კომენტარებს შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე: 1. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში, არაერთი საკითხი (ზოგიერთ შემთხვევაში კი მთლიანად ზოგიერთი ქვეთავიც) ზედაპირულად არის წარმოდგენილი და ხშირ შემთხვევაში დაზუსტებასა და საფუძვლიან შესწავლას/კვლევას საჭიროებს. ასეთი ქვეთავებია მაგალითად: „სეისმური პირობები“, „გეოლოგიური საშიშროებები“ – …

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და წინადადებები გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ კანონპროექტზე „საქართველოს ტყის კოდექსი“

tkis_kodeksze

2015 წლის 24 დეკემბერს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ საქართველოს კანონის „საქართველოს ტყის კოდექსი“ პირველი ვერსია (კანონპროექტი) გამოაქვეყნა. ქვემოთ წარმოდგენილია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და წინადადებები აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშრებით.   საკითხის აქტუალობიდან და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ უნდა უზრუნველყოს კანონპროექტთან დაკავშირებით სამინისტროში შემოსული მოქალაქეების, ექსპერტების, …

»»»

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდ. რიონზე ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის (ტვიში ჰესი – 100 მგვტ, ნამახვანი ჰესი – 333 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე

namaxvari_2015

საქართველოს მთავრობათან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე, სს „ნამახვანს“ მდ. რიონზე დაგეგმილი აქვს 433 მგვტ სიმძლავრის ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებელობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება.   პროექტი ითვალისწინებს ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის მოწყობას, რომლის შემადგენლობაში იქნება კალაპოტური ტიპის ტვიში ჰესი და დერივაციული ტიპის ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი. თითოეულ საფეხურზე მოეწყობა კაშხალი, წყალსაცავი, წყალგამტარი გვირაბები, ჰესის შენობა, ქვესადგური და ინფრასტრუქტურის სხვა ობიექტები. ტვიში …

»»»

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და წინადადებები „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ კანონპროექტის შესახებ (გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ 2015 წლის სექტემბერში საჯარო განხილვისთვის გამოქვეყნებული ვერსიის თაობაზე)

cover

2015 წლის სექტემბრის დასაწყისში, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) სისტემის მარეგულირებელი ახალი ნორმატიული აქტის პროექტის მომდევნო, გადამუშავებული ვერსია გამოაქვეყნა[1]. განსახილველად გამოქვეყნებული საკანონმდებლო აქტების პაკეტი მოიცავდა შემდეგ აქტებს: – გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის პროექტი; – კანონპროექტი “„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“; და – კანონპროექტი “„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ …

»»»

Page 7 of 12« First...56789...Last »