ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

xdis_xeoba

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მდ. ბროლისწყალზე მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე

»»»

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი

Khudoni

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის (702 მეგავატი) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვარიანტის თაობაზე

»»»

საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

forest1

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები „საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკა“-ზე

»»»

კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის განახლებული პროექტი

kirnati

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე ჭოროხზე ჰესების კასკადის (კირნათის, ხელვაჩაური I და ხელვაჩაური II ჰესები) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე

»»»

ეროვნული სატყეო პოლიტიკა

TSEMI_FOREST

მწვანე ალტერნატივას კომენტარები საქართველოს ეროვნული სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტზე

»»»

„საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტი

haeri

მწვანე ალტერნატივას მოსაზრებები და რეკომენდაციები „საქართველოში სატრანსპორტო საშუალებებიდან გარემოს დაბინძურების შემცირების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის პროექტის თაობაზე

»»»

მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

DSC_0029

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები მდინარე აჭარისწყალზე შუახევი ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიშის თაობაზე

»»»

კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

choroxi

შენიშვნები კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების და დამატებების თაობაზე

»»»

ყაზბეგის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

Dariali 2

მწვანე ალტერნატივასა და სტეფანწმიდას შენიშვნები და კომენტარები „ყაზბეგის ჰესი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე 

»»»

მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“

shenishvnebi

მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშის თანახმად, პროექტი გულისხმობს დასავლეთ საქართველოში, ქ. ქუთაისში, სამრეწველო ზონაში, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან მოქმედი ობიექტის ტერიტორიის ნაწილზე, მეტალურგიული საწარმო „ჰერკულესის“ ექსპლუატაციას. პროექტის მიზანია რკინის ჯართის გადამუშავებით საარმატურე და კონსტრუქციული ფოლადის წარმოება. საწარმოს საპროექტო წარმადობაა 100 000 ტ/წ. ფოლადის გამოდნობა. საქმიანობის დასრულების ვადა დადგენილი არ არის. საქმიანობის განმახორციელებელია …

»»»

Page 9 of 10« First...678910