საჩივრები ეხება თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული საავტომობილო გზის ფონიჭალას მონაკვეთის (მონაკვეთი 2 -ს)  პროექტის ფარგლებში დაზარალებული პირების მიერ მოთხოვნილ კომპენსაციას.

ქ. თბილისში,  რუსთავის გზატკეცილზე, მე-12-ვგ კორპუსის მაცხოვრებლების 2016 წ. 29 იანვრის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საჩივრების მიმღებ ოფიცერს

ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკცილზე, მე-16 ა/ბ კორპუსის მაცხოვრებლების 2016 წ. 20 ოქტომბრის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საჩივრების მიმღებ ოფიცერს

ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილზე, მე-6 კორპუსის მაცხოვრებელების 2016 წ. 12 აპრილის აზიის განვითარების ბანკის პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისში გაგზავნილი საჩივარი

აზიის განვითარების ბანკის პროექტის სპეციალური ფასილიტატორის ოფისში გაგზავნილი საჩივარი ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილი #4-ში მდებარე სასტუმრო კომპლექსის თაობაზე – 13 მაისი 2016 წ


ქ. თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში,  რუსთავის გზატკეცილის მიმდებარე კერძო საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა 2016 წ. 17 მაისი საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორს

ქ. თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე #2-ში "ხიდმშენის" ყოფილ ადმინისტრაციულ შენობაში მცხოვრებთა 2016 წ. 29 ივნისის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლების დირექტორს

ქ. თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე, მე-8 კორპუსის  მაცხოვრებელთა 2016 წ. 7 დეკემბრის საჩივარი აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლების დირექტორს