მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰესების კასკადის კანონდარღვევით მშენებლობის აღკვეთას ითხოვს

მომჩივანი: მწვანე ალტერნატივა უწყება: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დავის არსი: 2020 წლის 5 ოქტომბერს მწვანე ალტერნატივამ საჩივრით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინიტრს და ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოების კანონიერების შესწავლა მოითხოვა. მწვანე ალტერნატივა გამოთქვამდა ეჭვს, რომ კომპანიას დაწყებული ჰქონდა სამშენებლო სამუშაოები, რომელთა განხორციელების უფლება არ ჰქონდა პროექტზე გაცემული …

»»»

მწვანე ალტერნატივა საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისათვის ხელმოწერის საჭიროებას არ ეთანხმება

მომჩივანი: მწვანე ალტერნატივა უწყება: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური დავის არსი: მწვანე ალტერნატივა შეეცადა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებ-გვერდიდან მოეპოვებინა შპს ჯორჯიან მანგანეზის ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგების ამსახველი დოკუმენტები, მაგრამ, ეს ინფორმაცია სამსახურის ვებ-გვერდზე არ აღმოჩნდა. შპს ჯორჯიან მანგანეზის ანგარიშები სამსახურის ვებ-გვერდზე უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვინაიდან, სამსახურის ვებ-გვერდი …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე მერიის უკანონო საქმიანობის აღკვეთას ითხოვს

2020 წლის 17 ოქტომბერს მწვანე ალტერნატივამ საჩივრით მიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ლევან დავითაშვილს და ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე პარკის მოწყობისათვის სამუშაოების კანონდარღვევით მიმდინარეობის აღსაკვეთად ზომების მიღება მოსთხოვა.  2020 წლის 6 ოქტომბერს, თბილისის მერმა საზოგადოებას აცნობა, რომ ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე, 36 ჰექტარის ფართობზე, ცენტრალური პარკი მოეწყობა. მერიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციიდან ნათელია, რომ მნიშვნელოვნად …

»»»

მწვანე ალტერნატივა სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების გარეშე აბასთუმნის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების ფაქტზე რეაგირებას ითხოვს

2018 წლის 1 იანვარს ამოქმედებული გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-20 მუხლის თანახმად, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომლებითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის სექტორებში. კოდექსის 28-ე მუხლის თანახმად, „სტრატეგიული დოკუმენტი შეიძლება მიღებულ/დამტკიცებულ იქნეს მხოლოდ სამინისტროსა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ სგშ-ის ანგარიშთან და …

»»»

მწვანე ალტერნატივა ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალებს ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ  წერილით მიმართა სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და მოითხოვა „შპს ,,ენკა რინიუებლზის“ მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი – 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) მშენებლობის ნებართვისა და ნებართვის გაცემისათვის სააგენტოში ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების სრული დოკუმენტაციის ასლი. ამ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხად სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო …

»»»

მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2017-2018 წლების კორესპონდენციის რეესტრს გადმოცემას ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ  წერილით მიმართა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მოითხოვა 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე სამინისტროში შემოსული და სამინისტროდან გასული კორესპონდენციის რეესტრი. ამ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხად გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მწვანე ალტერნატივას აცნობა, რომ 2017-2018 წელს სამინისტროში შემოსული და გასული კორესპონდენციის შესახებ სრული ინფორმაცია დაცულია საქართველოს იუსტიციის …

»»»

მწვანე ალტერნატივა წიაღით სარგებლობის 100 ლიცენზიის გაყიდვის გეგმის დამტკიცების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობას ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა და „სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და შესწავლა – მოპოვების ლიცენზიების გაცემის მიზნით ელექტრონული აუქციონის ჩატარების შესახებ“ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2020 წლის 11 თებერვლის № 156/ს ბრძანების ბათილად ცნობა მოითხოვა. 2020 წლის 11 თებერვალს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა და წიაღის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა საზოგადოებას …

»»»

მწვანე ალტერნატივა და გიგა ჩოხელი ქვეშეთი-კობის გზის მშენებლობის ნებართვის გაუქმებას ითხოვენ

მწვანე ალტერნატივამ და გიგა ჩოხელმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართეს და  ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 6 ნოემბრის #188-04 ბრძანების ბათილად ცნობა მოითხოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ საავტომობილო გზების დეპარატამენტმა არ წარადგინა ნებართვის მოსაპოვებლად კანონით დადგენილი ინფორმაცია, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის …

»»»

მწვანე ალტერნატივა შპს „არ ემ ჯი აურამაინის“ უკანონოდ აშენებული სალექარის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობას ითხოვს

მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა საქართველოს მთავრობას და  „ბექთაქარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 17800 მ3 მოცულობის რეზერვუარი-სალექარის მოწყობის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 24 ოქტომბრის N2-1010 ბრძანების ბათილად ცნობა მოითხოვა. 2019 წლის აპრილში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული წარმოება შპს „არ ემ ჯი …

»»»

მწვანე ალტერნატივა RMG Gold-ის საყდრისის გროვული გამოტუტვის მოედნების გაფართოებაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს

2018 წლის 9 ნოებერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება #2-911 „შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ“. ბრძანების თანახმად, გადაწყვეტილების მიღება მოხდა  გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე.  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ 48-ე მუხლის პირველი პუნქტის …

»»»

Page 1 of 41234