სასარგებლო ბმულები:

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოში ;
ევროკომისიის წარმომადგენლობა საქართველოში ;
ევროკომისიის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ;
ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისია ;
http://www.enpi-programming.eu/wcm/index.php?lang=en