2012 წლის 30-31 მარტს, ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივამ“ ჩაატარა ტრენინგი „ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და ევროკავშირის ფინანსური ინსტრუმენტი“. ტრენინგს ოცამდე რეგიონალური და თბილისში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია ესწრებოდა. განხილული თემები მოიცავდა: ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა და მისი თანამდევი ფინანსური ინსტრუმენტი; როგორ ხდება პროგრამირება და რა მიდგომებით ხორციელდება ევროკავშირის დახმარება ბენეფიციარი ქვეყნებისთვის; სად და როგორ შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას ჩაერთოს პროცესში; როგორ შეიძლება საქართველოს მთავრობა გავხადოთ ანგარიშვალდებული სექტორალური პოლიტიკის პროგრამების განხორციელებისას.

იხილეთ შეხვედრის მასალები

რატომ არის საჭირო საზოგადოების მონაწილეობა ევროკავშირის დაგეგმვის/პროგრამირების ციკლში.

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, აღმოსავლეთ პარტნიორობა და მათი მნიშვნელობა საქართველოსთვის

ევროპის ფინანსური დახმარება სამეზობლო ქვეყნებისთვის ევროკავშირის მრავლწლიანი ფინანსური ბიუჯეტის ჩარჩოში

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობისა ინსტრუმენტი (ENPI)

ევროკავშირის დაგეგმვის/პროგრამირების მეთოდოლოგია

ინდიკატორული გეგმის შუალედური გადახედვის შედეგები საქართველოში

ახალი პასუხი შეცვლილი სამეზობლოსთვის

რეგიონული განვითარების სტრატეგიის და მასთან დაკავშირებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების წარდგენა

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის მექანიზმის (ENPI) გზამკვლევი