სამოქალაქო საზოგადოების შენიშვნები და კომენტარები

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის CEE Bankwatch Network კომენტარები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით. (English version) pdf ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბანკების დამკვირვებელთა ქსელის CEE Bankwatch Network შენიშვნები და გეგმები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესრულებასთან დაკავშირებით (English version) pdf

»»»