ასოციაცია “მწვანე ალტერნატივა” გაცნობებთ რომ, ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულია შეფასების პროექტი, რომელიც აფასებს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შესრულებას საქართველოს გარემოსდაცვის სექტორში, მთავრობისა და ევროკომისიის მიერ გატარებული ღონისძიებების ეფექტურობას.

შეფასება ხორციელდება ასოციაცია ”მწვანე ალტერნატივა”-ს მიერ, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ევროკავშირის რეგიონული ოფისისა და ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ევროპის პოლიტიკის ოფისის ერთობლივი პროექტის – ”ევროპის ”მწვანე” სამეზობლო პოლიტიკა” ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის მარშალის ფონდის შავი ზღვის პროგრამის მიერ. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ წერილობითი შენიშვნები ქვემოთ წარმოდგენილ შეფასებასთან დაკავშირებით 2009 წლის 10 მარტის ჩათვლით მისამართზე: greenalt@greenalt.org გთხოვთ ჩამოტვირთოთ: 1. …

»»»