არასამთავრობოები გარემოს დაცვის სამინისტროს მოსალოდნელ შეკვეცას აკრიტიკებენ.

არასამთავრობოები გარემოს დაცვის სამინისტროს მოსალოდნელ შეკვეცას აკრიტიკებენ. წყარო: Civil.ge ერ თობლივ განცხადებაში, 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის სულ ცოტა ექვსმა გარემოსდამცველმა ორგანიზაციამ, მოუწოდა მთავრობას არ წარუდგინოს პარლამენტს ინიციატივა გარემოს დაცვის სამინისტროს დაგეგმილი სტრუქტურული რეორგანიზაციის თაობაზე და ამ საკითხზე ფართო საჯარო განხილვა გამართოს.

არასამთავრობოები გარემოს დაცვის სამინისტროს მოსალოდნელ შეკვეცას აკრიტიკებენ. წყარო: Civil.ge

ერ თობლივ განცხადებაში, 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის სულ ცოტა ექვსმა გარემოსდამცველმა ორგანიზაციამ, მოუწოდა მთავრობას არ წარუდგინოს პარლამენტს ინიციატივა გარემოს დაცვის სამინისტროს დაგეგმილი სტრუქტურული რეორგანიზაციის თაობაზე და ამ საკითხზე ფართო საჯარო განხილვა გამართოს.


30 ორგანიზაციის განცხადება გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ.

30 ორგანიზაციის განცხადება გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ. წყარო: ნეტგაზეთი მიმდინარე წლის 8 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ნიკა გილაურმა მთავრობის წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, 

30 ორგანიზაციის განცხადება გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ. წყარო: ნეტგაზეთი

მიმდინარე წლის 8 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ნიკა გილაურმა მთავრობის წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია გარემოს დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, 


მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, მაგ­რამ არა­სა­ჯა­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, მაგ­რამ არა­სა­ჯა­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი. წყარო: 24 საათი გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე სამ­თავ­რო­ბო რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის შე­სა­ხებ ბო­ლო ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მხო­ლოდ ის გახ­და ცნო­ბი­ლი, რომ გა­რე­მოს დაც­ვის უწყე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა, ხო­ლო და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტო ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტ­როს სა­ჯა­რო სა­მარ­თ­ლის იური­დი­უ­ლი პი­რის სტა­ტუ­სით შე­ურ­თ­დე­ბა.

მო­სა­ლოდ­ნე­ლი, მაგ­რამ არა­სა­ჯა­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი. წყარო: 24 საათი

გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე სამ­თავ­რო­ბო რე­კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის შე­სა­ხებ ბო­ლო ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში მხო­ლოდ ის გახ­და ცნო­ბი­ლი, რომ გა­რე­მოს დაც­ვის უწყე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბა, ხო­ლო და­ცუ­ლი ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის სა­ა­გენ­ტო ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტ­როს სა­ჯა­რო სა­მარ­თ­ლის იური­დი­უ­ლი პი­რის სტა­ტუ­სით შე­ურ­თ­დე­ბა.


ქართული არასამთვრობოების შენიშვნა ევროკავშირს.

ქართული არასამთვრობოების შენიშვნა ევროკავშირს. წყარო: 24 საათი დემოკრატიული რეფორმების მოთხოვნის ნაცვლად, ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში აქცენტს თავისუფალ ვაჭრობასა და ეკონომიკურ შეთანხმებებზე აკეთებს . რამდენიმე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ შეფასებაზე ევროპელი ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსის გამოცემა euobserver.com წერს.           სტატიის დასაწყისში აღნიშნულია, 

ქართული არასამთვრობოების შენიშვნა ევროკავშირს. წყარო: 24 საათი

დემოკრატიული რეფორმების მოთხოვნის ნაცვლად, ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაში აქცენტს თავისუფალ ვაჭრობასა და ეკონომიკურ შეთანხმებებზე აკეთებს . რამდენიმე ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ შეფასებაზე ევროპელი ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსის გამოცემა euobserver.com წერს.           სტატიის დასაწყისში აღნიშნულია, 


თუშეთის დაცული ტერიტორიის მონაკვეთებს შეიძლება კატეგორია შეეცვალოს.

თუშეთის დაცული ტერიტორიის მონაკვეთებს შეიძლება კატეგორია შეეცვალოს. წყარო: რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას ”თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეულის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ ” უკვე არსებულ კანონში.

თუშეთის დაცული ტერიტორიის მონაკვეთებს შეიძლება კატეგორია შეეცვალოს. წყარო: რადიო თავისუფლება

საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას ”თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეულის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ ” უკვე არსებულ კანონში.


ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებს უგულისყუროდ ეკიდება – ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები.

 ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებს უგულისყუროდ ეკიდება – ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. წყარო: Foreignpress.ge ბრიუსელი – თბილისური არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლის განცხადებით,  ევროკავშირი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს თავისუფალი ვაჭრობისა და ეკონომიკური ხასიათის  შეთანხმებებს საქართველოს მთავრობასთან, იმის ნაცვლად რომ  მოითხოვოს აუცილებელი დემოკრატიული რეფორმების გატარება

 ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებს უგულისყუროდ ეკიდება – ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. წყარო: Foreignpress.ge

ბრიუსელი – თბილისური არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლის განცხადებით,  ევროკავშირი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს თავისუფალი ვაჭრობისა და ეკონომიკური ხასიათის  შეთანხმებებს საქართველოს მთავრობასთან, იმის ნაცვლად რომ  მოითხოვოს აუცილებელი დემოკრატიული რეფორმების გატარება


მძიმე ლითონებით მდინარეების დაბინძურებისთვის „მადნეული“ მკაცრად არ ისჯება. წყარო: humanrights.ge

მძიმე ლითონებით მდინარეების დაბინძურებისთვის „მადნეული“ მკაცრად არ ისჯება. წყარო: humanrights.ge  მადნეულის“ მხრიდან გარემოს დაბინძურების  ფაქტებზე არასამთავრობო სექტორთან ერთად მთავრობაც ალაპარაკდა. თუმცა, ამასთან დაკავშირებით კითხვები კვლავ რჩება. გარემოს დამაბინძურებელ საწარმოს – „მადნეულს“ მთავრობა სერიოზულ სანქციებს ამ ეტაპზე არ უყენებს. ამიტომ ჯერ კიდევ გასარკვევია, ცდილობს თუ არა რეალურად ხელისუფლება პრობლემის მოგვარებას. 

მძიმე ლითონებით მდინარეების დაბინძურებისთვის „მადნეული“ მკაცრად არ ისჯება. წყარო: humanrights.ge 

მადნეულის“ მხრიდან გარემოს დაბინძურების  ფაქტებზე არასამთავრობო სექტორთან ერთად მთავრობაც ალაპარაკდა. თუმცა, ამასთან დაკავშირებით კითხვები კვლავ რჩება. გარემოს დამაბინძურებელ საწარმოს - „მადნეულს“ მთავრობა სერიოზულ სანქციებს ამ ეტაპზე არ უყენებს. ამიტომ ჯერ კიდევ გასარკვევია, ცდილობს თუ არა რეალურად ხელისუფლება პრობლემის მოგვარებას. 


”წმინდა სისხლის გარემოს დაცვითი სტრუქტურა” ფუნქციების გარეშე.

”წმინდა სისხლის გარემოს დაცვითი სტრუქტურა” ფუნქციების გარეშე. წყარო: რადიო თავისუფლება 8 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ნიკა გილაურის განცხადებით, სამინისტროს ფუნქციაში გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური საკითხები დარჩება.

”წმინდა სისხლის გარემოს დაცვითი სტრუქტურა” ფუნქციების გარეშე. წყარო: რადიო თავისუფლება

8 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის წევრებს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ნიკა გილაურის განცხადებით, სამინისტროს ფუნქციაში გარემოს დაცვითი და ეკოლოგიური საკითხები დარჩება.


დანაცრებული ტყეები.

დანაცრებული ტყეები. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური ხანძრები; ზარალის ოდენობა; ხანძრის გამომწვევი მიზეზები; ლიცენზიით გაცემული ტყეები და უკანონო ჭრები.

დანაცრებული ტყეები. წყარო: სამხრეთის კარიბჭე

ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური ხანძრები; ზარალის ოდენობა; ხანძრის გამომწვევი მიზეზები; ლიცენზიით გაცემული ტყეები და უკანონო ჭრები.


Page 2 of 212