ქეთი გუჯარაიძე: „დარიალიჰესის მშენებლობით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგები სათანადოდ შეფასებული არ არის“.

ქეთი გუჯარაიძე: „დარიალიჰესის მშენებლობით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგები სათანადოდ შეფასებული არ არის“. წყარო: ახალი ამბების სააგენტო GHN  შპს „დარიალ ენერჯის", რომელმაც ყაზბეგის რაიონში დარიალიჰესის მშენებლობა ერთ თვეში უნდა დაიწყოს, ამ დრომდე არც ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება აქვს გაკეთებული და არც პროექტით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგები აქვს გათვლილი.

ქეთი გუჯარაიძე: „დარიალიჰესის მშენებლობით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგები სათანადოდ შეფასებული არ არის“. წყარო: ახალი ამბების სააგენტო GHN 

შპს „დარიალ ენერჯის", რომელმაც ყაზბეგის რაიონში დარიალიჰესის მშენებლობა ერთ თვეში უნდა დაიწყოს, ამ დრომდე არც ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება აქვს გაკეთებული და არც პროექტით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური შედეგები აქვს გათვლილი.


Page 2 of 212