საქართველოს მთავრობის ბირთვული გეგმები.

საქართველოს მთავრობის ბირთვული გეგმები. წყარო: ნეტგაზეთი საქართველოში ბირთვული ობიექტებისა და ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობა-ექსპლუატაცია აღარ იკრძალება. დაშვებულია რადიაციული ნივთიერებების შემოტანა-გატანაც. კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 20 მარტს, სამხრეთ კორეაში ბირთვული სამიტის გამართვამდე ხუთი დღით ადრე, დაჩქარებული წესით მიიღო. ამ კანონის გაუქმებას „საქართველოს მწვანეთა პარტია“ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვს

საქართველოს მთავრობის ბირთვული გეგმები. წყარო: ნეტგაზეთი

საქართველოში ბირთვული ობიექტებისა და ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობა-ექსპლუატაცია აღარ იკრძალება. დაშვებულია რადიაციული ნივთიერებების შემოტანა-გატანაც. კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის 20 მარტს, სამხრეთ კორეაში ბირთვული სამიტის გამართვამდე ხუთი დღით ადრე, დაჩქარებული წესით მიიღო. ამ კანონის გაუქმებას „საქართველოს მწვანეთა პარტია“ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვს


Page 2 of 212