განვითარების პროექტებით გამოწვეული იძულებითი გამოსახლება და განსახლება

gansaxleba_2013

სახელმძღვანელო, განკუთვნილია იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც შესაძლოა მოექცნენ განვითარების პროექტების ზეგავლენის ქვეშ.

»»»