სახელმძღვანელო ენერგეტიკულ პროექტების გენდერული ასპექტების შეფასებისთვის

Gender_Guide

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქალთა ჯგუფებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სამოქალაქო აქტივისტებისთვის, რათა მათ ადვილად შეძლონ გენდერული ასპექტების შეფასება სხვადასხვა ტიპის ენერგეტიკულ პროექტებში. სახელმძღვანელო ორი ნაწილისგან შედგება, პირველი ნაწილი განიხილავს ენერგეტიკასა და გენდერს შორის ურთიერთდამოკიდებულებას, გენდერული ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტის არსს, ხოლო მეორე ნაწილი წარმოადგენს პრაქტიკულ სახელმძღვანელო მითითებს პროექტების გენდერული ზემოქმედების ანალიზისთვის.

»»»