დუშეთის რაიონის ხადის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა

დუშეთის რაიონის ხადის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა საქართველოს მთავრობას და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის, ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის გზის პროექტზე


ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში

ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში


საქართველოს წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტი

საქართველოს წიაღის სექტორის  პოლიტიკის დოკუმენტი


ლითონების და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის საერთაშორისო საბჭოს მდგრადი განვითარების პრინციპები

ლითონების და სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის საერთაშორისო საბჭოს მდგრადი განვითარების პრინციპები - ქართული თარგმანის სამუშაო ვერსია   


ბუნებრივი რესურსების ქარტია

ბუნებრივი რესურსების ქარტია (ქართული თარგმანის სამუშაო ვერსია)


გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2018 წელი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2018 წელი


სსიპ – წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში

სსიპ - წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2018 წლის 12 თვის შესრულების ანგარიში


გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2017 წელი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2017 წელი


მოპოვებითი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) პრინციპები და სტანდარტი, 2016

მოპოვებითი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის (EITI) პრინციპები და სტანდარტი, 2016 (ქართული თარგმანის სამუშაო ვერსია)


ჩოხატაურის რაიონის სუფსის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა

ჩოხატაურის რაიონის სუფსის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა საქართველოს მთავრობას და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ბარამიძე ჰესის პროექტის თაობაზე