წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2020 წლის მდგომარეობით. 

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 09 თებერვლის № 22/23 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


ყაზახეთის მიერ COVID-19-ის პანდემიის დროს საჯარო მოსმენების ვიდეოკონფერენციების მეშვეობით ჩატარების თაობაზე რჩევის მოთხოვნასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები

ყაზახეთის მიერ COVID-19-ის პანდემიის დროს საჯარო მოსმენების ვიდეოკონფერენციების მეშვეობით ჩატარების თაობაზე რჩევის მოთხოვნასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად), გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის (ორჰუსის კონვენციის) შესაბამისობის კომიტეტი,  2020 წლის 1 ივლისი


განცხადება ორჰუსის კონვენციის გამოყენების შესახებ COVID-19-ის პანდემიის დროს და შემდგომ, ეკონომიკის აღდგენის ეტაპზე

‘განცხადება ორჰუსის კონვენციის გამოყენების შესახებ COVID-19-ის პანდემიის დროს და შემდგომ, ეკონომიკის აღდგენის ეტაპზე’ (არაოფიციალური თარგმანი ქართულად), გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის (ორჰუსის კონვენციის) შესაბამისობის კომიტეტი,  2020 წლის 2 სექტემბერი. 


ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები

ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები

წყარო: სსიპ-ის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2020 წლის 20 აგვისტოს #03/1122 წერილით მოწოდებული ინფორმაცია


წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2020 წლის 19 ივნისის მდგომარეობით. 

წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 19 ივნისის № 22/221 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია


ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები შემდეგ საწარმოებში: – შპს ბარვილ ჯორჯია (ს/კ 215083139) (ვიზიტის თარიღი 03.08.2017)  – სს "დარკვეთის საშენ მასალათა კომბინატი" (ს/კ 239396710) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017)  – შპს "ჯეოკვარცი" (ს/კ 239406380) (ვიზიტის თარიღი 30.06.2017) - შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი …

»»»

მინდელის შახტზე DMT-ის დასკვნა

DMT GmbH&CO. KG მიერ მინდელის სახელობის შახტზე მომზადებული დასკვნის ოფიციალური ინგლისური ვერსია და არაოფიციალური თარგმანი ქართულად წყარო: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 5 დეკემბრის № 03/2187 05 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების რეესტრი 2019 წლის 4 დეკემბრის მდგომარეობით.  წყარო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 3 დეკემბრის № 03/2187 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია

»»»

დუშეთის რაიონის ხადის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა

დუშეთის რაიონის ხადის ხეობის მოსახლეობის კოლექტიური მიმართვა საქართველოს მთავრობას და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს, ჩრდილო-სამხრეთ დერეფნის, ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის გზის პროექტზე


ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში

ბიზნესის განწყობის კვლევა საქართველოს წიაღის სექტორში


Page 1 of 612345...Last »