საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორებს შორის ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების თაობაზე დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები და შეთანხმებები

საქართველოს მთავრობასა და ინვესტორებს შორის ენერგეტიკული პროექტების განხორციელების თაობაზე დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმები და შეთანხმებები მოწოდებულია საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ ურთიერთგაგების მემორანდუმები 1. საქართველოს მთავრობასა და შპს „აჭარა ენერჯი 2007“ შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 2. საქართველოს მთავრობასა და შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერს“-ს შორის დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი 3. საქართველოს მთავრობასა და სს „კაუკაზუს ენერჯი …

»»»

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შეხვედრა „საქართველოს ტყის კოდექსისა“ და გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებების პროექტების წინასწარი განხილვის თაობაზე

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო 2011 წლის 15 სექტემბერს 11:00 საათზე “შერატონ მეტეხი პალასში“ გეგმავს საკონსულტაციო შეხვედრის გამართვას დიპლომატიური კორპუსის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან „საქართველოს ტყის კოდექსისა“ და გრძელვადიანი იჯარის ხელშეკრულებების პროექტების წინასწარი განხილვის მიზნით. იხილეთ სამინისტროს დოკუმენტები


საინფორმაციო ბიულეტენი „საქართველოში 2010 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2011 წლისათვის”

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული საინფორმაციო ბიულეტენი „საქართველოში 2010 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2011 წლისათვის". ჩამოტვირთვა


ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები ალექსანდრე ასათიანის განცხადება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები ალექსანდრე ასათიანის განცხადება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს. ჩამოტვირთვა


ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.


მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ შემუშავებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია, სადაც მოცემულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გასატარებელი ღინისძიებები.


შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე დადებული ხელშეკურლება

შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტიპლექს ენერჯი ლიმითედს“ შორის გაფორმებელი დადებული ხელშეკრულების ძირითადი ტექსტი (დანართებისა და ხელშეკრულებაში შესული ცვლილების გარეშე). ჩამოტვირთვა


დაბა ჩაქვის მოსახლეობის წერილი და ხელმოწერები, ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე.

DSC04919ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერნი, მოგმართავთ დაბა ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე. მოგახსენებთ, რომ შპს „ჰიგიენა 2009“ გეგმავს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას 32 ჰა ფართობის ტერიტორიაზე, რომელიც ესაზღვრება დაბა ჩაქვს, ხალისა და ჩაისუბანს და ზღვის სანაპიროდან მხოლოდ ერთი კილომეტრითაა დაშორებული. ჩამოტვირთვა


ტელეკომპანია “იმედის” პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით

ტელეკომპანია "იმედის" პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით


ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ანგარიში: საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა შეზღუდულია

2008 წლის 3 აპრილს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში განხილულია 2007 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები და ასევე შეფასებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების მიღწევის მდგომარეობა, მათ შორის გარემოს დაცვის სფეროში. 

»»»

Page 5 of 512345