ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები ალექსანდრე ასათიანის განცხადება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები ალექსანდრე ასათიანის განცხადება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს. ჩამოტვირთვა


ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.

ავჭალის აგარაკებზე მცხოვრები მოსახლეობის მიმართვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს.


მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ შემუშავებული მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის კონცეფცია, სადაც მოცემულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მომავალი 5 წლის განმავლობაში გასატარებელი ღინისძიებები.


შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე დადებული ხელშეკურლება

შპს “რუსთავწყალკანალის”, შპს “მცხეთაწყალკანალის”, შპს “საქწყალკანალისა” და შპს “თბილისის წყლის” 100% წილების ნასყიდობის თაობაზე საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტიპლექს ენერჯი ლიმითედს“ შორის გაფორმებელი დადებული ხელშეკრულების ძირითადი ტექსტი (დანართებისა და ხელშეკრულებაში შესული ცვლილების გარეშე). ჩამოტვირთვა


დაბა ჩაქვის მოსახლეობის წერილი და ხელმოწერები, ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე.

DSC04919ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერნი, მოგმართავთ დაბა ჩაქვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობის პროექტის თაობაზე. მოგახსენებთ, რომ შპს „ჰიგიენა 2009“ გეგმავს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას 32 ჰა ფართობის ტერიტორიაზე, რომელიც ესაზღვრება დაბა ჩაქვს, ხალისა და ჩაისუბანს და ზღვის სანაპიროდან მხოლოდ ერთი კილომეტრითაა დაშორებული. ჩამოტვირთვა


ტელეკომპანია “იმედის” პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით

ტელეკომპანია "იმედის" პასუხი მწვანე ალტერნატივას განცხადებასთან დაკავშირებით


ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების პირველი ანგარიში: საქართველოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა შეზღუდულია

2008 წლის 3 აპრილს ევროკომისიამ გამოაქვეყნა პირველი ანგარიში ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობის შესახებ. ანგარიშში განხილულია 2007 წლის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები და ასევე შეფასებულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების მიღწევის მდგომარეობა, მათ შორის გარემოს დაცვის სფეროში. 

»»»

Page 5 of 512345