საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეთა სახეობებით ვაჭრობა საქართველოში

საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეთა სახეობებით ვაჭრობა საქართველოში გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეული სახეობების უკანონო მოპოვება და ვაჭრობა იყო და რჩება სერიოზულ პრობლემად საქართველოში. ხე-ტყის უკანონო ბიზნესი თანდათან უფრო და უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეკოსისტემებს. წლების განმავლობაში რჩება მოსაგვარებელი ისეთი პრობლემები, როგორიცაა სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა, ცალკე პრობლემად შეიძლება გამოიყოს საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფაუნითა და ფლორით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ, ანუ …

publikacia_mcenareebzeსაფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეთა სახეობებით ვაჭრობა საქართველოში

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი მცენარეული სახეობების უკანონო მოპოვება და ვაჭრობა იყო და რჩება სერიოზულ პრობლემად საქართველოში. ხე-ტყის უკანონო ბიზნესი თანდათან უფრო და უფრო მეტ საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ეკოსისტემებს. წლების განმავლობაში რჩება მოსაგვარებელი ისეთი პრობლემები, როგორიცაა სამკურნალო მცენარეებით ვაჭრობა, ცალკე პრობლემად შეიძლება გამოიყოს საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფაუნითა და ფლორით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ, ანუ ვაშინგტონის კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობებით არალეგალური ვაჭრობის ფაქტები. აღნიშნული პრობლემის გამომწვევი მთავარი მიზეზები კი კანონმდებლობის ხარვეზები და კანონის აღსრულების მექანიზმების სისუსტეა.


თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემა

თბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემა ნარჩენების მართვის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია მსოფლიოში. განვითარებულ ქვეყნებში ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან დაიწყო ნარჩენების მართვის მდგრადი მეთოდების დანერგვა, რომლებიც, პირველ რიგში, ნარჩენების რაოდენობის შემცირებაზეა ორიენტირებული და ასევე, ნარჩენების უსაფრთხო მართვას გულისხმობს. ამ მხრივ, საქართველო ამ სფეროს განვითარების მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ნარჩენების თემა საქართველოშიც აქტუალური გახდა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, …

narchenebiთბილისის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სისტემა

ნარჩენების მართვის საკითხი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია მსოფლიოში. განვითარებულ ქვეყნებში ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან დაიწყო ნარჩენების მართვის მდგრადი მეთოდების დანერგვა, რომლებიც, პირველ რიგში, ნარჩენების რაოდენობის შემცირებაზეა ორიენტირებული და ასევე, ნარჩენების უსაფრთხო მართვას გულისხმობს. ამ მხრივ, საქართველო ამ სფეროს განვითარების მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე იმყოფება. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ნარჩენების თემა საქართველოშიც აქტუალური გახდა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც ჯერ კიდევ გადაჭრას საჭიროებს.


როგორ ვებრძოლოთ ტყის უკანონო ჭრას

როგორ ვებრძოლოთ ტყის უკანონო ჭრას  ჩვენს ქვეყანაში ტყის უკანონო ჭრის მთავარი მიზეზებია უდიდესი მოთხოვნილება საშეშე და სამასალე მერქანზე, ცუდი კანონმდებლობა, კანონის აღსრულების ხარვეზები და კორუფცის მაღალი დონე; ხოლო ხელშემწყობი ფაქტორია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სიღარიბე და სამუშაო ადგილების არარსებობა. ამ ფაქტორებმა ხე-ტყის ბიზნესი ერთეულებისათვის ზემოგების მომტან, ნახევრად ლეგალურ საქმიანობად აქცია, რომელიც ტყის ეკოსისტემებს განადგურებას უქადის. თუ რა უარყოფითი …

tyis_ukanono_chra_leafletროგორ ვებრძოლოთ ტყის უკანონო ჭრას 

ჩვენს ქვეყანაში ტყის უკანონო ჭრის მთავარი მიზეზებია უდიდესი მოთხოვნილება საშეშე და სამასალე მერქანზე, ცუდი კანონმდებლობა, კანონის აღსრულების ხარვეზები და კორუფცის მაღალი დონე; ხოლო
ხელშემწყობი ფაქტორია სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სიღარიბე და სამუშაო ადგილების არარსებობა. ამ
ფაქტორებმა ხე-ტყის ბიზნესი ერთეულებისათვის ზემოგების მომტან, ნახევრად ლეგალურ საქმიანობად აქცია,
რომელიც ტყის ეკოსისტემებს განადგურებას უქადის. თუ რა უარყოფითი შედეგები მოსდევს ამას, ყველასათვის ცნობილია: კლიმატის ცვლილება, გადაშენების პირას მისული ცხოველთა სახეობები, გახშირებული წყალდიდობები, ღვარცოფები, მეწყერები და სხვა სტიქიური მოვლენები, ღარიბი მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღარიბება რესურსის ამოწურვისა და საბინადრო პირობების გაუარესების გამო, ეკოლოგიური მიგრანტების (სტიქიური უბედურებების გამო იძულებით გადაადგილებულთა) დიდი არმიის გაჩენა.


საქართველოს სატყეო სექტორის პრობლემები: უკანონო ქმედებები და კანონთა შორის კოლიზიები

საქართველოს სატყეო სექტორის პრობლემები: უკანონო ქმედებები და კანონთა შორის კოლიზიები ერთ-ერთი კორუმპირებული დარგი ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იყო სატყეო სექტორი და ამ დარგის კორუმპირებულობა არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის წარმოადგენდა ზოგად საფრთხეს, არამედ ყოველთვის კონკრეტულ საშიშროებას უქმნიდა გარემოს და მომავალი თაობების ინტერესებს. ჩვენი ქვეყნის უახლესმა ისტორიამ გვიჩვენა, რომ კორუფციასთან მარტო დეკლარირებული ბრძოლა არანაირ შედეგს არ იძლევა. აღნიშნულს თითქოს დღევანდელი ხელისუფლებაც იზიარებს და აღიარებს, …

satyeo_seqtoris_problemebiსაქართველოს სატყეო სექტორის პრობლემები: უკანონო ქმედებები და კანონთა შორის კოლიზიები

ერთ-ერთი კორუმპირებული დარგი ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იყო სატყეო სექტორი და ამ დარგის კორუმპირებულობა არა მარტო ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის წარმოადგენდა ზოგად საფრთხეს, არამედ ყოველთვის კონკრეტულ საშიშროებას უქმნიდა გარემოს და მომავალი თაობების ინტერესებს. ჩვენი ქვეყნის უახლესმა ისტორიამ გვიჩვენა, რომ კორუფციასთან მარტო დეკლარირებული ბრძოლა არანაირ შედეგს არ იძლევა. აღნიშნულს თითქოს დღევანდელი ხელისუფლებაც იზიარებს და აღიარებს, რომ ”მმართველობის დემოკრატიული სისტემის ჩამოყალიბება შეუძლებელია სახელმწიფო სექტორში კორუფციის შემცირების გარეშე, რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ხელისუფლების გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა და შესაბამისი სოციალური გარანტიების მქონე, ძლიერი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება”. სამწუხაროდ, რეალობა ტრადიციულად განსხვავდება სხვადასხვა დოკუმენტებში ხატოვნად აღწერილი გეგმებისაგან და კორუფციასთან ბრძოლა საქართველოში გაიგივებულია მხოლოდ რეპრესიულ ზომებთან (მაგ. კორუმპირებული ჩინოვნიკების სამსახურიდან დათხოვნა და/ან პასუხისგებაში მიცემა) და სახელმწიფო უწყებების დაუსრულებელ სტრუქტურულ ცვლილებებთან, რომელთაც არაფერი აქვთ საერთო “ხელისუფლების გამჭვირვალეობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდასთან”.


ტყის უკანონო ჭრასთან ბრძოლისა და მონიტორინგის მეთოდები

ტყის უკანონო ჭრასთან ბრძოლისა და მონიტორინგის მეთოდები – სახელმძღვანელო საქართველოს მოქალაქეებისათვის სატყეო სფერო ძალზე რთულია. დაუხვეწავი და წინააღმდეგობრივი კანონმდებლობა, კორუფციის მაღალი დონე, რომელშიც ტრადიციულად ჩაბმულნი არიან ერთდროულად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების  წარმომადგენლები (როგორც მაღალი რანგის, ისე რიგითი მოხელეები), ბუნდოვანი, არაერთმნიშვნელოვანი წესები და ნორმები, არაზუსტი დოკუმენტური მასალა – ეს იმ ფაქტორების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ართულებენ სატყეო სფეროში დარღვევების აღმოჩენასა და მონიტორინგს. აქვე უნდა …

tysi_ukanono_chrastan_brdzoტყის უკანონო ჭრასთან ბრძოლისა და მონიტორინგის მეთოდები - სახელმძღვანელო საქართველოს მოქალაქეებისათვის

სატყეო სფერო ძალზე რთულია. დაუხვეწავი და წინააღმდეგობრივი კანონმდებლობა, კორუფციის მაღალი დონე, რომელშიც ტრადიციულად ჩაბმულნი არიან ერთდროულად სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების 
წარმომადგენლები (როგორც მაღალი რანგის, ისე რიგითი მოხელეები), ბუნდოვანი, არაერთმნიშვნელოვანი წესები და ნორმები, არაზუსტი დოკუმენტური მასალა - ეს იმ ფაქტორების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ართულებენ სატყეო სფეროში დარღვევების აღმოჩენასა და მონიტორინგს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სატყეო სფერო მეცნიერების რთული და კომპლექსური დარგია და მასში გარკვევა სათანადო განათლებას საჭიროებს. ტყე ცოცხალი ორგანიზმია და მხოლოდ თეორიული განათლება არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ადამიანი გაერკვეს, ერთის მხრივ, 
ტყის ეკოსისტემებში მიმდინარე ბუნებრივ პროცესებში, მეორეს მხრივ კი, შესაძლო დარღვევებში, რომლებიც ხდება სატყეო მეუნეობის მართვისა თუ ტყის პროდუქტებით ვაჭრობისას.

 


საქართველოს სატყეო სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი და რეკომენდაციები

საქართველოს სატყეო სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი და რეკომენდაციები იმისათვის, რომ სატყეო რეფორმა წარმატებით განხორციელდეს, სატყეო სექტორის განვითარების გეგმებში განსაკუთრებული როლი უნდა ითამაშონ ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა. სხვანაირად არც შეიძლება. საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში, სატყეო სექტორი ადგილობრივი თემის წარმომადგენელთა საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს განუყოფელი ნაწილია. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველი  ერთეულების ექსკლუზიური ინტერესები ტყის რესურსებთან მიმართებაში გარკვეულ წილად კანონმდებლობითაც არის გარანტირებული.

satyeo_seqtoris_maregulirebსაქართველოს სატყეო სექტორის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი და რეკომენდაციები

იმისათვის, რომ სატყეო რეფორმა წარმატებით განხორციელდეს, სატყეო სექტორის განვითარების გეგმებში განსაკუთრებული როლი უნდა ითამაშონ ადგილობრივმა თვითმმართველმა ერთეულებმა. სხვანაირად არც შეიძლება. საქართველოს მთელ რიგ რაიონებში, სატყეო სექტორი ადგილობრივი თემის წარმომადგენელთა საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს განუყოფელი ნაწილია. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველი 
ერთეულების ექსკლუზიური ინტერესები ტყის რესურსებთან მიმართებაში გარკვეულ წილად კანონმდებლობითაც არის გარანტირებული.


ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 2005-2008 წლის ენერგოსექტორის სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმაზე

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 2005-2008 წლის ენერგოსექტორის სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმაზე. სამწუხაროდ, როგორც საქართველოს ენერგოსექტორის პოლიტიკას ასევე 2005-2006 წლის სამოქმედო გეგმა უგულვებელყოფს მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებას. მართალია, ბოლო დროს მთავრობა მეტად ყურადღებას უთმობს ენერგოუსაფრთხოების კონცეფციას, მაგრამ აქაც ძირითადი ყურადღება გადატანილია ძირითადად მოწოდების დივერსიფიკაციასა და საკუთარი  რესურსების ათვისების ხელშეწყობას. სამწუხაროდ ახლაც მინიმალური ყურადღება ექცევა იმავე ენერგოუსაფრთხოების ისეთ სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს, …

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს 2005-2008 წლის ენერგოსექტორის სტრატეგიულ სამოქმედო გეგმაზე.

სამწუხაროდ, როგორც საქართველოს ენერგოსექტორის პოლიტიკას ასევე 2005-2006 წლის სამოქმედო გეგმა უგულვებელყოფს მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებას. მართალია, ბოლო დროს მთავრობა მეტად ყურადღებას უთმობს ენერგოუსაფრთხოების კონცეფციას, მაგრამ აქაც ძირითადი ყურადღება გადატანილია ძირითადად მოწოდების დივერსიფიკაციასა და საკუთარი 
რესურსების ათვისების ხელშეწყობას. სამწუხაროდ ახლაც მინიმალური ყურადღება ექცევა იმავე ენერგოუსაფრთხოების ისეთ სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს, როგორიცაა რესურსების დივერსიფიკაციას, განახლებადი ენერგორესურსების ათვისებასა და ენერგოეფექტურობას, როგორც მიმწოდებელ ასევე სამომხმრებელო მხარეს. 

დღესდღეისობით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში შექმნილი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად დაგეგმილია ელექტროენერგეტიკული და ბუნებრივი გაზის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ელექტროენერგიის გენერაციისა და ტრანსპორტირების გაუმჯობესება და ენერგიის დანაკარგების შემცირება. თუმცა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ენერგეტიკის სტრატეგიული განვითარების გეგმა, მხოლოდ ნაწილობრივი ოპტიმიზმის იმედს სახავს, რადგანაც მასში მხოლოდ ელექტროენეგეტიკასა და გაზის ქვესექტორებზეა საუბარი და ზედაპირულადაა ნახსენები განახლებადი ენერგორესურსების პოტენციალი. შესაბამისად, აღნიშნული სტრატეგია საკმაოდ შორს დგას მდგარდი განვითარების სტრატეგიისაგან. 


პრივატიზაცია და გარემოსდაცვა “საქართველოს ტყეების პრივატიზაცია – ნაბიჯი გაურკვევლობისა თუ საბაზრო ეკონომიკისკენ”

პრივატიზაცია და გარემოსდაცვა "საქართველოს ტყეების პრივატიზაცია – ნაბიჯი გაურკვევლობისა თუ საბაზრო ეკონომიკისკენ"  დღეს საქართველოში მრავალ საინტერესო პროცესს აქვს ადგილი როგორც სახელმწიფოს მშენებლობის, ასევე ეკონომიკის განვითარების კუთხით. თუმცა, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, მიუხედავად მომრავლებული ე.წ. რეფორმებისა სხვადასხვა სექტორში და განსაკუთრებით გარემოს დაცვაში, არ არსებობს ერთიანი კონცეფცია, თუ როგორ უნდა გადავლახოთ არსებული პრობლემები. თუ დავეყრდნობით ოფიციალურ განცხადებებს, საქართველოს მთავარი მიზანი ევროკავშირში გაერთიანებაა. თუმცა, …

saqart_tyeebis_privatizacia,jpgპრივატიზაცია და გარემოსდაცვა "საქართველოს ტყეების პრივატიზაცია - ნაბიჯი გაურკვევლობისა თუ საბაზრო ეკონომიკისკენ" 

დღეს საქართველოში მრავალ საინტერესო პროცესს აქვს ადგილი როგორც სახელმწიფოს მშენებლობის, ასევე ეკონომიკის განვითარების კუთხით. თუმცა, რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, მიუხედავად მომრავლებული ე.წ. რეფორმებისა სხვადასხვა სექტორში და განსაკუთრებით გარემოს დაცვაში, არ არსებობს ერთიანი კონცეფცია, თუ როგორ უნდა გადავლახოთ არსებული პრობლემები. თუ დავეყრდნობით ოფიციალურ განცხადებებს, საქართველოს მთავარი მიზანი ევროკავშირში გაერთიანებაა. თუმცა, რეფორმების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით გარემოს დაცვის სექტორში მიმდინარე რეფორმები და საკანონმდებლო ცვლილებები, მნიშვნელოვანწილად აფერხებს ქვეყნის სვლას ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის გზით. სახელმწიფო გარემოს დაცვაში მიმდინარე რეფორმებით ცდილობს საერთოდ ჩამოიცილოს კონტროლის ფუნქცია და მიაჩნია, რომ კერძო სექტორი ამას უკეთესად შესძლებს. სავალალოა, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანები, რომლებიც დღეს ღებულობენ გადაწყვეტილებებს არ გააჩნიათ თანამედროვე ეკონომიკური განათლება, რომ არაფერი არ ვთქვათ გარემოსდაცვით განათლებაზე. წარმოებული რეფორმები წარმოადგენენ მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფუნდამენტალური იდეების ხორცშესხმას, თუმცა ხანდახან ეს იმდენად სწორხაზოვნად ხდება, რომ თვით ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლების უდიდეს გაკვირვებას და აღშფოთებასაც კი იწვევს.


ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში არალეგალური ჭრის აღკვეთისათვის

ადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში არალეგალური ჭრის აღკვეთისათვის

LEAFLETადგილობრივი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში არალეგალური ჭრის აღკვეთისათვის


ბთჯ მილსადენის კომპანიის სოციალური და გარემოსდაცვითი ვალდებულებები/საჩივრების წარდგენისა და სადავო საკითხების მოგვარების მექანიზმები

ბთჯ მილსადენის კომპანიის სოციალური და გარემოსდაცვითი ვალდებულებები/საჩივრების წარდგენისა და სადავო საკითხების მოგვარების მექანიზმები დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც ნავთობსადენის პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობას ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის იმის შესახებ, თუ რა გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულებები აქვთ ბთჯ მილსადენის კომპანიასა და მის კონტრაქტორებს და როგორ უნდა იმოქმედოს და დაიცვას მოქალაქემ თავისი უფლებები სხვადასხვა პრობლემური საკითხის წარმოქმნისას. დოკუმენტში განხილულია ბთჯ ნავთობსადენის პროექტის განმახორციელებელი …

guide_2005ბთჯ მილსადენის კომპანიის სოციალური და გარემოსდაცვითი ვალდებულებები/საჩივრების წარდგენისა და სადავო საკითხების მოგვარების მექანიზმები

დოკუმენტში წარმოდგენილია ინფორმაცია, რომელიც ნავთობსადენის პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობას ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის იმის შესახებ, თუ რა გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულებები აქვთ ბთჯ მილსადენის კომპანიასა და მის კონტრაქტორებს და როგორ უნდა იმოქმედოს და დაიცვას მოქალაქემ თავისი უფლებები სხვადასხვა პრობლემური საკითხის წარმოქმნისას. დოკუმენტში განხილულია ბთჯ ნავთობსადენის პროექტის განმახორციელებელი კომპანიების/ორგანიზაციების მიერ დადგენილი საჩივრების წარდგენისა და სადავო საკითხების მოგვარების მექანიზმები (პროცედურები, საშუალებები). მოსახლეობის 
მიერ აღნიშნული მექანიზმების უფრო ეფექტურად გამოყენების მიზნით, ასევე წარმოდგენილია ჩვენი რჩევები.


Page 20 of 22« First...10...1819202122