საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ბატონ გოგა ხაჩიძეს

მწვანე ალტერნატივამ განცხადებით მიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ბატონ გოგა ხაჩიძეს ტყითსარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიების სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობასთან დაკაშირებით რეაგირების თაობაზე. 

»»»

შენიშვნები გრძელვადიანი ტყისარგებლობის ლიცენზინტების მიერ წარმოდგენილ ტყითსარგებლობის გეგმების პროექტებთან დაკავშირებით

borjomi

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ გრძელვადიანი ტყისარგებლობის ლიცენზინტების მიერ წარმოდგენილ ტყითსარგებლობის გეგმების პროექტებთან დაკავშირებით. ჩამოტვირთვა

»»»

„შეშის ვაუჩერი გაყინულ სოფლებს ვერ გაათბობს“

IMG_0447

ა.წ. 24 დეკემბერს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ გაავრცელა წერილი, რომელიც წარმოადგენს პასუხს მწვანე ალტერნატივას მიერ ერთი თვის წინ გავრცელებულ განცხადებაზე „შეშის ვაუჩერი გაყინულ სოფლებს ვერ გაათბობს“.  ჩვენი აზრით, ეს უდავოდ მისასალმებელი ფაქტია, რადგან სამინისტრომ პირველად გასცა საჯაროდ პასუხი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წერილს. ჩვენთვის სასიხარულოა ისიც, რომ თავის საპასუხო წერილში სამინისტრო იზიარებს ჩვენს შეხედულებებს, მაგალითად, …

»»»

მწვანე ალტერნატივას განცხადება გრძელვადიანი ტყითსარგებლობის ლიცენზიების გაცემასთან დაკავშირებით

Logging

განცხადება  საქართველოს მთავრობა კანონმდებლობის უხეში დარღვევებით აგრძელებს ტყით სარგებლობის გრძელვადიანი ლიცენზიების გაყიდვას, მიუხედავად ამ საკითხისადმი საზოგადოების, სპეციალისტების და ადგილობრივი მოსახლეობის უარყოფითი დამოკიდებულებისა. ლიცენზიები გაიცემა ვადაგასული ინვენტარიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით, გადაწყვეტილება კი მიიღება დაუსაბუთებლად და გაუმჭვირვალედ. მთავრობა არ ცნობს დაინტერესებული საზოგადოებისა და ქვეყნის მთელ მოსახლეობის კანონით დადგენილ მექანიზმებს, მიიღოს მონაწილეობა საცხოვებელი და კულტურული გარემოს უმნიშვნელოვანეს ნაწილთან – …

»»»

მწვანე ალტერნატივის ადინისტრაციული საჩივარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს

IMG_2232

მწვანე ალტერნატივამ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვა გრძელვადიანი ტყითსარგებლობისათვის ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის გაცემის მიზნით 2008 წლის 11 დეკემბერს დანიშული აუქციონის გაუქმება.  ამავდროულად, ორგანიზაციამ მეორე ადმინისტრაციული საჩივრითაც მიმართა პრემიერ-მინისტრს და მოითხოვა 2008 წლის 7 და 8 ოქტომბერს გამართული ანალოგიური აუქციონის შედეგების გაუქმება. 

»»»

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვის სფეროში ჩატარებული კვლევები

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა წარმოგიდგენთ ბუნებრივი კატასტროფების რისკის მართვისა და ბუნებრივი კატასტროფებით გამოწვეული მიგრაციის სფეროში ჩატარებულ სამი კვლევის პროექტს (პოლიტიკის, სამართლებრივ და ეკონომიკურ ანალიზებს). 1. პოლიტიკის ანალიზი 2. სამართლებრივი ანალიზი 3. ეკონომიკური ანალიზი

»»»

სამოქალაქო საზოგადოების განცხადება

baneri_GA

 საქართველოსთვის გამოყოფილი საერთაშორისო დახმარებების პრიორიტეტების მიხედვით განაწილებისა და მათი განკარგვის გამჭვირვალობის შესახებ 2008 წლის 8-12 აგვისტოს საქართველო-რუსეთის ომის შედეგად ოფიციალური მონაცემებით ათეულობით მშვიდობიანი მოსახლე და ჯარისკაცი დაიღუპა, 30 000 ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა, მრავალი საცხოვრებელი სახლი დაინგრა ან დაზიანდა, 900 ჰა-მდე ტყის ფართობი სამცხე-ჯავახეთსა და შიდა ქართლში დაიწვა, შავ ზღვასა და რკინიგზაზე აფეთქებების შედეგად დაიღვარა ნავთობი.  საქართველოსთვის დახმარების გასაწევად …

»»»

საქალაქო სასამართლომ ხე-ტყის დამზადებაზე გაცემული 20 წლიანი ლიცენზიების გაუქმების საკითხი განიხილა

Picture 002

ა.წ. 15 სექტემბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ განიხილა მწვანე ალტერნატივას გასული წლის 12 სექტემბერს წარდგენილი სარჩელი, რომლითაც ორგანიზაცია ითხოვდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებების გაუქმებას, რომელთა საფუძველზეც 2007 მაისში გაიყიდა სამი ხანგრძლივვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის დამზადებაზე. ამასთანავე, ასოციაცია ითხოვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის იმ აქტების გაუქმებას, რომლითაც უარი ეთქვა მწვანე ალტერნატივას ზემოთ აღნიშნული ბრძანებების …

»»»

სარჩელის განხილვა

baneri_GA

ა.წ. 15 სექტემბერს 12 საათზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია განიხილავს მწვანე ალტერნატივას სარჩელს, რომლითაც მწვანე ალტერნატივა ითხოვს გაუქმდეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებები, რომელთა საფუძველზეც 2007 მაისში გაიყიდა სამი ხანგრძლივვადიანი ლიცენზია ხე-ტყის დამზადებაზე. ამასთანავე, ასოციაცია ითხოვს გაუქმდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აქტები, რომლითაც უარი ეთქვა მწვანე ალტერნატივას ზემოთ აღნიშნული ბრძანებების ადმინისტრაციული წესით ბათილად …

»»»

საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA) დაფინანსებით (გრანტი NH204-GE) მიმდინარეობს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის შესწავლა

khudoni photoes 024

საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციის (IDA) დაფინანსებით (გრანტი NH204-GE) მიმდინარეობს ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის შესწავლა. ეს გულისხმობს: ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის დადგენას, რასაც ახორციელებს შვეიცარული კომპანია Colenco Power Engineering/Stucky; ხუდონჰესის ბუნებრივ გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების შეფასებას ფრანგულ-იტალიური კონსორციუმის BRL Ingenierie/ARS Progetti-ს მიერ; და გარემოზე ზემოქმედების სტრატეგიულ შეფასებას სერბული კომპანია SEEC-ის მიერ. 

»»»

Page 14 of 16« First...1213141516