მოწვევა ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად

abra GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა იწვევს არასამთავრობო, მათ შორის, მედია ორგანიზაციების, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოების არაფორმალური გაერთიანებების წარმომადგენლებს ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრეინინგზე განხილული იქნება ენერგეტიკის სექტორში საქართველოს წინაშე მდგარი გამოწვევები, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების ჭრილში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ტრეინინგზე პრაქტიკულ ნაწილს, კერძოდ, ენერგეტიკის სექტორის გრძელვადიან დაგეგმვის (მარკალის მოდელი) საკითხებს, ენგურჰესისა და ზაჰესის მაგალითებზე, ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების …

»»»

მოწვევა შეხვედრაზე: საქართველოში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მდგრადობის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა – არსებული პრობლემები და გამოწვევები

abra GA

ამა წლის 25 ივლისს, 14:00 – 17:00 სთ, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ შეხვედრაზე, თემაზე: საქართველოში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურებისთვის მდგრადობის კრიტერიუმების განსაზღვრის აუცილებლობა  -  არსებული პრობლემები და გამოწვევები – მისაღებია, თუ არა ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის არსებული პრაქტიკა საქართველოში? – აუცილებელია, თუ არა ქვეყანაში განისაზღვროს მდგრადობის კრიტერიუმები, რომლის დაკმაყოფილების გარეშე დაუშვებელი იქნება ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა? – რა …

»»»

მოწვევა შეხვედრაზე: საზოგადოების მონაწილეობა – დემოკრატიული მმართველობის გამოწვევა

abra GA

ამა წლის  30 ივნისს,16:00 – 19:00 სთ, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“-ში, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ შეხვედრაზე, თემაზე: საზოგადოების მონაწილეობა – დემოკრატიული მმართველობის გამოწვევა.   - შესაძლებელია, თუ არა დემოკრატიული მმართველობა საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე? – გვაქვს, თუ არა უფლება და შესაძლებლობა, შევიტყოთ, ჩავერთოთ და ზეგავლენა მოვახდინოთ იმ პროექტების შესახებ ნებართვის გაცემაზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს სასიცოცხლო გარემოზე?  …

»»»

შეხვედრა „ქართული ოცნების“ მერობის კანდიდატთან დავით ნარმანიასთან

ads

კითხვა: გაქვთ თუ არა გეგმაში თბილისის განაშენიანების გეგმა, რაშიც მკაცრად იქნება განსაზღვრული რა უნდა აშენდეს, როგორ უნდა აშენდეს, რა მასალით უნდა აშენდეს, რა ფერით უნდა აშენდეს და სად იქნება თბილისის საზღვრები, რომ პირობითად ერთი ადამიანის ნებით არ იყოს გაზრდილი და შემცირებული თბილისის საზღვრები? ფიქრობთ, თუ არა კოეფიციენტის გაყიდვის შეზრუდვას?   დავით ნარმანია: პროგრამაში პირდაპირ წერია, …

»»»

მოწვევა ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად

baneri_GA

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა იწვევს არასამთავრობო, მათ შორის, მედია ორგანიზაციების, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოების არაფორმალური გაერთიანებების წარმომადგენლებს ტრეინინგში მონაწილეობის მისაღებად. ტრეინინგი მიეძღვნება განვითარების და ინფრასტრუქტურული პროექტების გარემოსა და მოსახლეობაზე უარყოფითი ზეგავლენის თავიდან აცილებისა და შემცირების მექანიზმებს, კერძოდ, „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების“ და იძულებითი განსახლების საკითხებს. ტრეინინგზე განხილული იქნება გარემოსა და მოსახლეობაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე კონკრეტული შემთხვევები (პროექტები, პროგრამები); …

»»»

ამა წლის 28 თებერვალს 15:00 სთ-ზე, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“-ში მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ შეხვედრაზე – სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია და მასთან დაკავშირებული საკითხები

baneri_GA

მოწვევა შეხვედრაზე 28 თებერვალი, 2014 წ., 15:00 – 17:00 სთ, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“ რა ვიცით და რა უნდა ვიცოდეთ პრივატიზებული საწარმოების საქმიანობის შესახებ?  როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო პრივატიზებულ საწარმოებს? ვინ სარგებლობს პრივილეგიებით და რატომ? ამ საკითხებზე დისკუსიისთვის, მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ ა.წ. 28 თებერვალს (პარასკევს), 15:00 სთ-ზე, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“-ში. შეხვედრაზე განხილული იქნება მსხვილი საწარმოო ობიექტების პრივატიზებასთან …

»»»

ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად სამუშაო შეხვედრაში „ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტები არსებული გამოწვევები და 2014-2020 წლის პერსპექტივები“.

baneri_GA

“ევროკავშირის საბიუჯეტო დაფინანსების და სამეზობლო ინსტრუმენტი 2014-2020 გამოწვევები“ 2013 წ.13 დეკემბერი, თბილისი სასტუმრო „ვერე პალასი“ ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ მონაწილეობის მისაღებად სამუშაო შეხვედრაში  „ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის  ინსტრუმენტები არსებული გამოწვევები და  2014-2020  წლის პერსპექტივები“. სამუშაო შეხვედრის მიზანია ერთის მხრივ, წარვადგინოთ 2013 წელს ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების ფარგლებში  იდენტიფიცირებული პრობლემები, ძირითადად რეგიონალური განვითარების სექტორალური დახმარების პროგრამის განხორციელებისას, ხოლო მეორეს მხრივ, …

»»»

დისკუსია, თემაზე: გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები

DSC_0029

დისკუსია, თემაზე: გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები 2013 წლის 29 ნოემბერს მწვანე ალტერნატივამ ჩაატარა შეხვედრა, თემაზე: გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები. შეხვედრის პირველი ნაწილი დაეთმო საქართველოში „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის და ამ სფეროში …

»»»

მოწვევა შეხვედრაზე გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები

baneri_GA

მოწვევა შეხვედრაზე გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები 29 ნოემბერი, 2013 წ., 13:00 – 18:00 სთ, სასტუმრო „ვერე პალასი“ ა.წ. 29 ნოემბერს (პარასკევს), 13:00 სთ-ზე, სასტუმროში „ვერე პალასი“, მწვანე ალტერნატივა გიწვევთ შეხვერაში მონაწილეობის მისაღებად, თემაზე: გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული გამოწვევები. …

»»»

„მწვანე ალტერნატივა“ გეპატიჟებათ თავისი მორიგი შეფასებითი ანგარიშის განხილვაზე, რომელიც ეძღვნება ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულებას.

baneri_GA

ქალბატონებო და ბატონებო, „მწვანე ალტერნატივა“ გეპატიჟებათ თავისი მორიგი შეფასებითი ანგარიშის განხილვაზე, რომელიც ეძღვნება ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულებას. 2009 და 2011 წლებში მწვანე ალტერნატივამ გამოაქვეყნა ევროკავშირი-საქართველოს სამოქმედო გეგმის გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების ნაწილის შესრულების მდგომარეობის ამსახველი ანგარიშები, რომლებიც შესაბამისად მოიცავდა 2007-2008 და 2009-2010 წლების პერიოდებს (ანგარიშები ხელმისაწვდომია „მწვანე ალტერნატივას“ …

»»»

Page 3 of 612345...Last »