გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ რიგი ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობის და/ან ექსპლუატაციის პროექტზე გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დაკვნები:

შპს მტკვარი ენერგეტიკას თბოელექტროსადგულის მე-9 ენერგობლოკი;

შპს ჯიფაუერის 110 მეგავატიანი სომძლავრის აირტურბუნილი თბოელექტროსადგური

შპს საქნახშირის (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) 13, 2 მგვტ სიმძლავრის თბოელექტროსადგური

შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის თბოელექტროსადგური (თბილსრესის მე-3 და მე-4 ენერგებლოკები)

შპს ვარციხე 2005-ის ვარციხე ჰესების კასკადი

სს ხრამიჰესი-1 ჰიდროელექტროსადგური

სს ხრამიჰესი-2 ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას შაორის ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას ძევრულას ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას რიონის ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას გუმათის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადი

სს ენერგო პრო ჯორჯიას ლაჯანურის ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას აჭარისწყლის ჰიდროელექტროსადგური (აწჰესი)

სს ენერგო პრო ჯორჯიას ჩითახევის ჰიდროელექტროსადგური

სს ზაჰესის ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას ორთაჭალჰესი ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას საცხენისის ჰიდროელექტროსადგური

შპს ფერის მცირე სიმძლავრის ხადორი ჰესი-2

შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ბჟუჟაჰესი

სს ენერგო პრო ჯორჯიას სიონის ჰიდროელექტროსადგური

სს ენერგო პრო ჯორჯიას მარტყოფის ჰიდროელექტროსადგური

შპს საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ალაზანიჰესი

შპს ლამპარის ალგეთიჰესი

სს ზაჰესის ჩხოროწყუს ჰიდროელექტროსადგური

>სამინისტროს ინფორმაციით, იმ საწარმოების მიმართ, რომლებიც ფუნქციონირებენ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე (საუბარია საწარმოებზე, რომლებმაც ფუნქციონირება გარემოსდაცვითი ნებართვის შემოღებამდე დაიწყეს და „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის შესაბამისად, 2010 წლის 1 იანვრამდე უნდა მოეპოვებინათ ნებართვა) სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს დაწყებული აქვს ადმინისტრაციული საქმის წარმოება.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2013 წლის 1 ოქტომბრის წერილი #2212