2012-2013 წლებში საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს რეგიონების განვითარების სტრატეგიები. 2012 წელს დამტკიცდა მცხეთა-მთიანეთისა და იმერეთის რეგიონების განვითარების 2012-1017 წლების სტრატეგიები. 2013 წელს კი, მთავრობამ დაამტკიცა გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის,  შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონების განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგიები. გაეცანით რეგიონების განვითრების სტრატეგიებს:


მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის განვითარების 2012-2017 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის #1687 განკარგულებით)

იმერეთის რეგიონის განვითარების 2012-2017 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის #1689 განკარგულებით)

გურიის რეგიონის განვითარების  2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1363 განკარგულებით)

შიდა ქართლის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1364 განკარგულებით)

ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1365 განკარგულებით)

კახეთის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1366 განკარგულებით)

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 18  სექტემბერის #1372   განკარგულებით)

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1373 განკარგულებით)

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონის განვითარების 2014 – 2021 წლების სტრატეგია (დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 სექტემბრის #1374 განკარგულებით)