ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ერთობლივი N1-1/200, 01-98/თ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების ანგარიშები შემდეგ საწარმოებში:

- შპს ბარვილ ჯორჯია (ს/კ 215083139) (ვიზიტის თარიღი 03.08.2017) 

- სს "დარკვეთის საშენ მასალათა კომბინატი" (ს/კ 239396710) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017) 

- შპს "ჯეოკვარცი" (ს/კ 239406380) (ვიზიტის თარიღი 30.06.2017)

შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატი" შქრუთის მაღარო (ს/კ 230085797) (ვიზიტის თარიღი 25.05.2017)

შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატი" მღვიმევის მაღარო (ს/კ 230085797) (ვიზიტის თარიღი 25.05.2017)

შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის" დარკვეთის მაღარო (ს/კ  230085 797) (ვიზიტის თარიღი 15.06.2017)

შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის" ითხვისის სახელობის მაღარო (სკ 230085797) (ვიზიტის თარიღი 7.05.2017)

შპს "ჯორჯიან მანგანეზის ჭიათურის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის" რგანის მაღარო (ს/კ  230085797) (ვიზიტის თარიღი 14.06.2017)

- შპს "იტავაზა მშენებელი" (ს/კ 439393425) (ვიზიტის თარიღი 27.06.2017)

- შპს "კარიერი" (ს/კ 205178252) (ვიზიტის თარიღი 27.06.2017)

- შპს "კავტრექსფოთი" (ს/კ 215080150) (ვიზიტის თარიღი 04.08.2017)

- ქ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროპოლიტენი "რუსთაველი" (ს/კ 202886788) (ვიზიტის თარიღი 25.05.2017)

ქ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროპოლიტენი "თავისუფლების მოედანი" (ს/კ 202886788) (ვიზიტის თარიღი 25.05.2017)

ქ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მეტროპოლიტენი "წერეთელი" (ს/კ 202886788) (ვიზიტის თარიღი 24.05.2017)

- შპს "თბილისი პარკი" (ს/კ 404911789) (ვიზიტის თარიღი 06.06.2017)

- სს RMG Copper-ის კარიერი (ს/კ 225358341) (ვიზიტის თარიღი 07.06.2017)

- შპს "საქნახშირი" (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) (ს/კ 230868120) (ვიზიტის თარიღი 15.05.2017- 21.05.2017)

- შპს "სერვისის 7" ატრაქციონების პარკი ციცინათელა (ს/კ 204532899) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017)

- შპს "ზემო იმერეთი" (ს/კ 239396783) (ვიზიტის თარიღი 28.06.2017)

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 09.012019 № 01/20490 წერილით გადმოცემული საჯარო ინფორმაცია