ანგარიშში დაკარგული გარემო. წყარო: ლიბერალი

დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის, საქართველო ალბათ ერთადერთია, სადაც საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, შესაძლებელია გარემოსთვის მიყენებული ზიანის კომპენსაციით გამოსყიდვა