“არა დიდ კაშხლებს”. წყარო: ჟურნალი ლიბერალი

მდინარეების კალაპოტის შეცვლა, ადგილობრივების გადასახლება, ბიომრავალფეროვნების დაზიანება, ადგილობრივი ლანდშაფტების შეცვლა – ეს შედეგების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც დიდი, კაშხლებიანი ჰესების აშენებას მოსდევს.