აქტიური დრო: ჰაერის დაბინძურების საგანგაშო მასშტაბი საქართველოში. წყარო: რადიო ჰერეთი

2016 წელს ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო კვლევის თანახმად, ჰაერის დაბინძურების გამო, სიკვდილიანობის დონით, საქართველო მსოფლიოში მე-3 ადგილზეა. იელის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად,