აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად – ცვლილებები ტყით სარგებლობაში. წყარო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი

ტყით სარგებლობის მარეგულირებელ დადგენილებაში ცვლილებებია, მოსახლეობას სამასალე და საშეშე მერქნის ყიდვა სახელმწიფოსგან მოუწევს. შეამცირებს თუ არა ახალი დადგენილება ხის უკანონო ჭრას?