ახალი მტკიცებულებები დარიალჰესის საქმეში. წყარო: ლიბერალი

სააპელაციო სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის კომისიის წევრებს შეკითხვები იმ დადებითი დასკვნის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით დაუსვა, რომელიც მათ დარიალჰესის მშენებლობაზე გასცეს.