ახალი ჰესები და 225 ჰექტარი წყლის ქვეშ. წყარო. ნეტგაზეთი

მდინარე ჭოროხზე კალაპოტური ტიპის ორი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობაზე თურქულმა კომპანიამ “აჭარ ენერჯი 2007”-მა გარემოს დაცვის სამინისტროსგან ნებართვა მიიღო. გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტის მიხედვით, რომელზე დაყრდნობითაც სამინისტრომ ნებართვა გასცა,