“ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ’’ საქართველოს კანონის პროექტის” საჯარო განხილვა. წყარო: აჭარის ტელევიზია, გადაცემა ბუნების კანონი

„ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მიზნებია; ველური მცენარეებისა და გარეული ცხოველების სახეობების დაცვა და ხანგრძლივვადიანი შენარჩუნება; ჰაბიტატების დაცვა და შენარჩუნება ზურმუხტის ქსელის განვითარებისა და საერთაშორისო ქსელებში ჩართული დაცული ტერიტორიების შექმნის გზით