ბორჯომ-ხარაგაულის ტყე-პარკის ნაწილი განადგურებისთვის გაიმეტეს. წყარო: გაზეთი რეზონანსი

"შავი ზღვის რეგიონული ელექტროგადაცემის პროექტი" 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობას (დასავლეთ საქართველოდან აზერბაიჯანის და თურქეთის საზღვრამდე) ითვალისწინებს.