გადავარჩინოთ თერგი. წყარო: მეცხრე არხი

არის თუ არა დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ისტორიული მდინარე თერგის ყოფნა-არყოფნის საკითხი.