გარემოს დამცველები სამინისტროს ახალ ინიციატივაში საფრთხეს ხედავენ. წყარო: რადიო თავისუფლება

გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები შეშფოთებით შეხვდნენ ცნობას, რომ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ტყითსარგებლობის პირობებს ცვლის.