დარიალის მშენებარე ჰესის გამო მდინარე იწრიტება, კალმახი კი – ქრება. წყარო: საინფორმაციო ანალიტირკური ინტერნეტ გამოცემა For.ge

დარიალი ჰესის მშენებლობის გამო, მდინარე თერგში წითელ წიგნში შეტანილი ნაკადულის კალმახი გაქრება. თუმცა, კალმახი კი არა საერთოდ მდინარე გაქრება, რადგან ხეობის 8 კმ-იან მონაკვეთზე მდინარეში დარჩება მხოლოდ მდინარის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის 10 პროცენტი.