„დარიალი ჰესი“ კანონის დარღვევით შენდება. წყარო: მცხეთა – მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი 

ყაზბეგის რაიონში „დარიალი ჰესი“ კანონის დარღვევით შენდება. „დაცული ტერიტორიების შესახებ“ კანონით, ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ჰესის მშენებლობა დაშვებულ საქმიანობათა ნუსხაში არ შედის.