დარღვევები მადნეულში. წყარო: ტელეკომპანია TV-3.

საპრივატიზაციო ვალდებულებების შეუსრულებლობა, გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება და კულტურული ძეგლის ხელყოფა. არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივამ“ სასტუმრო „ვერე პალასში“ ახალი კვლევის პრეზენტაცია გამართა.