დაცული ტერიტორიების სააგენტო ეკონომიკის სამინისტროს აღარ გადაეცემა. წყარო: რადიო თავისუფლება

იმ არაერთი შენიშვნიდან, რომელიც მთავრობის მიერ წარმოდგენილ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ კანონპროექტზე გარემოსდაცვით არასამთავრობო სექტორს ჰქონდა და რომლის ნაწილსაც პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტიც იზიარებდა,