დიდი ჰესი და უდიდესი პრობლემები წყარო: For.ge

იმერეთში საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი დიდი ჰესი შენდება. თუმცა, დიდმა პროექტმა, რომლის განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა, უკვე წარმოშვა უდიდესი პრობლემები. გაურკვეველია 1000-მდე ადამიანის ბედი, 4 სოფელს წყალი შთანთქავს.