დონორთა მიერ განსაზღვრული 4.55 მლრდ აშშ დოლარიდან ამ დროისთვის 1 მლრდ 200 მლნ დოლარია გადმორიცხული. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი 

ბრიუსელის დონორთა კონფერენციაზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით საქართველოსთვის გამოსაყოფი 4.55 მლრდ აშშ დოლარიდან ამ დროისთვის 1 მლრდ 200 მლნ დოლარია გადმორიცხული.