ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიულ რეფორმებს უგულისყუროდ ეკიდება – ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. წყარო: Foreignpress.ge

ბრიუსელი – თბილისური არასამთავრობო სექტორის რამდენიმე წარმომადგენლის განცხადებით,  ევროკავშირი ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს თავისუფალი ვაჭრობისა და ეკონომიკური ხასიათის  შეთანხმებებს საქართველოს მთავრობასთან, იმის ნაცვლად რომ  მოითხოვოს აუცილებელი დემოკრატიული რეფორმების გატარება