ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი დიდ ჰესებზე უარის თქმაში პრობლემას ვერ ხედავს. წყარო: კომერსანტი 

შეექმნება თუ არა დიდი ჰესების მშენებლობაზე უარის თქმის შემთხვევაში საქართველოს ენერგომომარაგების პრობლემა?