ერთ დღეს შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ სახლი, რომელშიც ცხოვრობთ, სხვის საკუთრებაშია. წყარო: საინფორმაციო ანალიტირკური ინტერნეტ გამოცემა For.ge

საქართველოში ხშირია ხელისუფლების მიერ მოქალაქეებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის ფაქტები, რაზეც არაერთი სასამართლო დავა დღესაც მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევებში თავად მოქალაქეებს „უჩნდებათ“ სახელმწიფოსთვის ქონების გადაცემის სურვილი.