ვისია "მალტიპლექს სოლუშენს"-ი და როგორ მოხვდა მის ხელში "თბილისის წყალი" წყარო: ბანკები და ფინანსები

საქართველოში არაერთი პრივილეგირებული ბიზნესია, რომელთაც უშუალოდ ხელისუფლების პირველი პირები მფარველობენ. მათ შორისაა შპს "თბილისის წყალიც", რომელსაც დედაქალაქის წყლით მომარაგება ევალება.