ვის უნა­ხა­ვენ გა­დამ­წ­ვარ ტყე­ებს? წყარო: 24 საათი

არა­ერ­თი ადა­მი­ა­ნია თვით­მ­ხილ­ვე­ლი იმი­სა, რომ ცეცხ­ლის გა­ჩე­ნამ­დე ბორ­ჯო­მი-ცე­მის ტყე­ე­ბის თავ­ზე რუ­სუ­ლი შვე­ულ­მ­ფ­რე­ნე­ბი დაფ­რი­ნავ­დ­ნენ და იქ ჭურ­ვებს ყრიდ­ნენ. ხან­ძარ­მა 20 დღე­ზე მეტ­ხანს გას­ტა­ნა. შე­დე­გად, და­ახ­ლო­ე­ბით 1100 ჰექ­ტა­რი ტყის ფარ­თო­ბი გა­ნად­გურ­და.