ვის ხელშია შპს "თბილისის წყალი". წყარო: ბანკები და ფინანსები

დოკუმენტი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა უკვე ორი წელია საგულდაგულოდ ასაიდუმლოებს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე დაიდო. თუმცა, ეს არ არის სრული ინფორმაცია და მხოლოდ ნაწილობრივ ასახავს "საიდუმლო ხელშეკრულების" მონაცემებს.